Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τακτική συνεδρίαση την Τρίτη του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

22 Ιανουαρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», την 24-01-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου».

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον οικισμό Πόρου». (Δ.Ε. Βεντζίου)

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βρύσης στο Δ.Δ. Μοναχιτίου».

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού νεκροταφείου και οστεοφυλακίου». (Δ.Ε. Φιλιππαίων)

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση-επισκευή-βελτίωση εγκαταστάσεων Αγίου Αθανασίου Φιλιππαίων».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση διαγραμμίσεων οδών (έτους 2009)».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πλατειών Δήμου Θ. Ζιάκα».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Θ. Ζιάκα».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Λάβδας (Η/Μ εγκαταστάσεις)».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Αγαλαίων (Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίου)».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων οικισμού Εξάρχου Δ. Βεντζίου».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων οικισμού Εξάρχου Δ. Βεντζίου (Αποπεράτωση)».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση γεώτρησης στο Δ.Δ. Πυλωρών (Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίων)».

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων Δ.Ε. Περιβολίου».

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοιχίο Τάκη Μέρα». (Δ.Ε. Περιβολίου)

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση περιπατητικών μονοπατιών».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση &
ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών που συνδέουν ξωκλήσια της Κοινότητας Σμίξης».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών: Αγίων Θεοδώρων».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών Δ.Δ. Αμυγδαλεών».

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αστικές αναπλάσεις περιοχών Σουλιό, Άγιος Αχίλλειος, Αλώνια, Μεράς, Δήμου Γρεβενών».

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση ποτιστρών έτους 2007».

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Δ.Δ. Μυρσίνης».

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση στέγης 1ου Γυμνασίου».

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδών – γεφυρών έτους 2007».

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δημοτικών χώρων κα συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Δ. Ελάτου, Δοξαρά και Καλοχίου».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες Δικτύων».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση φωτισμού δρόμων και κοινόχρηστων χώρων».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στις εργατικές κατοικίες».

35. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης». (Δ.Ε. Σαμαρίνας)

36. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Ταξιάρχη».

37. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αποπεράτωση στεγάστρων κεντρικής πλατείας Περιβολίου».

38. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία 2006». (Δ.Ε. Μεσολουρίου).

39. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Γρεβενών».

40. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός εκτέλεσης του έργου: «Έργο αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης δήμου Γρεβενών Δ.Δ. Αμυγδαλεών».

41. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Εσωτερικών ποσού 4.536,00 € για υλοποίηση του προγράμματος που αφορά το Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2011.

42. Ψήφιση πίστωσης για την χορήγηση του επιδόματος της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3536/07.

43. Κάλυψη δαπάνης κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικού Γραμματέα. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

44. Έγκριση σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2012.

45. Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην 24η AGROTICA (1-5 Φεβρουαρίου) 2012.

46. Έγκριση της αριθμ. 10/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και προγράμματος Δράσης έτους 2012.

47. Συμπλήρωση της αριθμ. 92/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών

48. Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 46 ΤΟΥ Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

49. Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του έτους 2012.

50. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

51. Έκθεση εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011.

52. Έγκριση η μη πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχων για την εργασία με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΣΜΙΞΗΣ, ΑΒΔΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ».

53. Αποδοχή δωρεάς ξύλινου οικίσκου.

54. Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΓ έτους 2012.

55. Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΓ έτους 2012.

56. Επί αίτησης παραίτησης του Σιακαβάρα Χρήστου του Βασιλείου από την εκμίσθωση του αριθ. -24- καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

57. Ενημέρωση επί ελέγχου ορκωτών λογιστών έτους 2009 (ΔΕΥΑΓ)

58. Συζήτηση επί θεμάτων λαϊκής αγοράς και συναφών επαγγελμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Τσένης

This entry was posted on Κυριακή, 22 Ιανουαρίου, 2012 at 20:04 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply