Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Απολογισμός προγραμμάτων ΕΣΠΑ & υποβολών /εντάξεων έως 16/01/2012

18 Ιανουαρίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Η ΑΝΚΟ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιεύει ενημερωτικά στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματα υποβολών/εντάξεων για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, μέσω ΕΦΕΠΑΕ, έως και 16/01/2012.

Α. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • 1. Δράσεις Ε.Π. ”Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σ.Ξυνίδη τροποποιήθηκε ο Οδηγός του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επίσης παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έως τις 17/2/2011. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων θα είναι έτοιμη από σήμερα Τρίτη 17/1/2012 μέσω του www.ependyseis.gr

  • 2. Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού εκδόθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα:«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 31/1/2012.

 

  • 3. Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις χερσαίων οδικών μεταφορών ιδιοκτητών Δημοσίας Χρήσης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά στις 20/2/2012 και ολοκληρώνεται στις 20/3/2012.

  • 4. Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Έχει ολοκληρωθεί πλήρως το στάδιο της προαξιολόγησης (έλεγχος δικαιολογητικών και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής) και στα τέλη Ιανουαρίου θα έχει ξεκινήσει η τεχνική αξιολόγηση-βαθμολόγηση των προτάσεων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου (σύγκλιση επιτροπών αξιολόγησης για οριστικοποίηση αξιολόγησης και αποτελεσμάτων) προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθεί η απόφαση ένταξης των προτάσεων.

Ανάλογα με την έκβαση των τελικών αποτελεσμάτων θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος σχετικά με τυχόν διαθέσιμα κονδύλια για την περαιτέρω συνέχιση του προγράμματος.

  • 5. Πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός»

Αναρτώνται σε λίγες ημέρες οι ειδικές αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (Δικαιούχοι) που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Επίσης εντός του μηνός Ιανουαρίου 2012 θα ξεκινήσει και η διαδικασία χορήγησης προκαταβολών σε όσους δικαιούχους δήλωσαν ότι την επιθυμούν.

  • 6. Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Έχουν ολοκληρωθεί οι προκαταβολές ενώ ξεκίνησαν και επί τόπου έλεγχοι για όσους υπέβαλλαν τα σχετικά αιτήματα. Το πρόγραμμα έχει εισέλθει σε φάση πλήρους επιχειρησιακής υλοποίησης.

  • 7.  Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Η διαδικασία των προκαταβολών συνεχίζεται. Αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθούν οι εξωσυστημικές διαδικασίες έκδοσης των εντύπων παρακολούθησης του προγράμματος προκειμένου από το Φεβρουάριο του 2012 οι Δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πιστοποίησης (επαλήθευση) των δαπανών του έργου τους και  το πρόγραμμα να εισέλθει σε φάση πλήρους επιχειρησιακής υλοποίησης.

  • 8.  Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010»

Η διαδικασία των προκαταβολών ολοκληρώθηκε. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα τα απαραίτητα έντυπα υλοποίησης και παρακολούθησης του προγράμματος στους δικαιούχους προκειμένου οι Δικαιούχοι να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πιστοποίησης (επαλήθευση) των δαπανών του έργου τους και  το πρόγραμμα να εισέλθει σε φάση πλήρους επιχειρησιακής υλοποίησης.

**Επιπρόσθετα, επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο με τα ενημερωτικά στοιχεία για τις υποβολές/εντάξεις των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ -ΕΦΕΠΑΕ, μέσω ΕΦΕΠΑΕ, στις περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας (με ταξινόμηση ανά Νομό καθώς και τα αποτελέσματα σε πανελλαδικό επίπεδο).

Πληροφορίες : ΑΝΚΟ/παράρτημα ΚΕΠΑ -ΑΝΕΜ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 24610.24022, e-mail: lpapaterpou@anko.gr, fax: 24610.49210, www.anko.gr και www.anko-eunet.gr

This entry was posted on Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, 2012 at 20:47 and is filed under ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply