Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Νέες χρηματοδοτήσεις 135 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ

10 Δεκεμβρίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Προγράμματα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα

Νέες χρηματοδοτήσεις 135 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπΗ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σήμερα δύο συμβάσεις συνολικού ύψους 135 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα.

1. 85 εκατ. ευρώ χορηγούνται για τη σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα επενδύει σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

Το ΤΑΑ θα επενδύσει το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Το ανωτέρω ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες: Αττική (50 εκατ. ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15 εκατ. ευρώ) και Ιόνια Νησιά (10 εκατ. ευρώ). Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε περιφέρειες της χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1 (Σύγκλιση), ήτοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Το ΤΑΑ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, το οποίο συστάθηκε το 2010 εντός της ΕΤΕπ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. 50 εκατ. ευρώ χορηγούνται στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας (πραγματοποιούμενων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της παιδείας στο σύνολο της χώρας.

Η ΕΤΕπ ανανεώνει και εντείνει τη συνεργασία της με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, με την οποία από το 2007 έχει υπογράψει χρηματοδοτικές συμβάσεις συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ. Η νέα χρηματοδότηση είναι η πρώτη που υπογράφεται κάτω από τη συνολική εγγύηση που παρέχει το ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελληνικής Δημοκρατίας να στηρίξει την πραγματική οικονομία στη χώρα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Πλούταρχος Σακελλάρης δήλωσε σχετικά: «Διοχετεύουμε άλλα 135 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα, μόλις λίγες μέρες αφότου υπογράψαμε συμβάσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ για αστικά έργα στην Κρήτη. Συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς παράγοντες και τις τοπικές αρχές για να στηρίξουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Για να εξασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση των επενδυτικών μας προγραμμάτων, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με εταίρους μεγάλης εμβέλειας, όπως η ΕΤΕ και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα».

Ενημερωτικές σημειώσεις:
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.
Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) είναι μια από τις κοινές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, με σκοπό να καταστήσουν την πολιτική αυτή πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.

Ο μηχανισμός JESSICA βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και σκοπός του είναι η στήριξη βιώσιμων επενδύσεων για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Αποτελεί καινοτόμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της αστικής ανάπτυξης, καθώς:

• εξασφαλίζει την αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας σε μακροπρόθεσμη βάση, διότι οι συνεισφορές πόρων των διαρθρωτικών ταμείων στα ΤΑΑ που επενδύουν στα έργα αστικής ανάπτυξης είναι ανακυκλούμενες·

• δημιουργεί ισχυρότερα κίνητρα για την επιτυχή υλοποίηση των έργων αστικής ανάπτυξης από τους τελικούς δικαιούχους, μέσω του συνδυασμού δανείων με άλλα χρηματοδοτικά μέσα·

• μοχλεύει πρόσθετους πόρους για έργα αστικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στην αειφορία και στη δυνατότητα ανακύκλωσης των πόρων στις περιφέρειες της ΕΕ·

• προσφέρει τη χρηματοοικονομική και διοικητική τεχνογνωσία ειδικευμένων οργανισμών, όπως η ΕΤΕπ, η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλοι διεθνείς και εθνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·

• προωθεί τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και την αξιοποίηση της ανενεργής δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

ΔΟΛ

This entry was posted on Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2011 at 21:28 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply