Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τελική λύση για τις τράπεζες το EFSF – (Ανεπίσημη μετάφραση της απόφασης των 27)

26 Οκτωβρίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Προθεσμία έως τον Ιούνιο για την κεφαλαιακή επάρκεια

Τελική λύση για τις τράπεζες το EFSFΟι ευρωπαϊκές τράπεζες θα έχουν προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο να αυξήσουν την κεφαλαιακή επάρκειά τους ώστε να ανέλθει ο βασικός δείκτης κεφαλαίων στο 9%, όπως αποφάσισε η Σύνοδος των 27 ηγετών της ΕΕ.

Κεφάλαια θα αναζητηθούν πρώτα στις αγορές, κατόπιν και μόνο εάν αυτό δεν είναι δυνατό στις εθνικές κυβερνήσεις, και τέλος στον ΕFSF. Θα ακολουθήσει η Σύνοδος των 17 ηγετών της Ευρωζώνης.

Η επίτευξη του «μαξιλαριού» 9%, αναφέρουν στο ανακοινωθέν τους οι «27», θα γίνει με σχέδια που συμφωνηθούν με τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών και υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA).

Οι δείκτης 9% θα γίνει με υπολογισμό του ύψους της έκθεσης του κάθε ιδρύματος σε κρατικό χρέος βάσει των τιμών που έχουν διαμορφωθεί στις αγορά και βάση αναφοράς τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Το τι ακριβώς όμως θα θεωρείται «ποιοτικό κεφάλαιο» παραμένει ακόμη ανοικτό -τεχνική λεπτομέρεια που, όπως σχολιάζουν αναλυτές, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά για μεμονωμένα ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι στην κοινή δήλωση των »27» δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό-στόχος για την ανακεφαλαιοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Στα συμβούλια του Σαββατοκύριακου, το ποσό που βρέθηκε στο τραπέζι κυμαινόταν μέχρι τα 110 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας δεν θα πρέπει να διαταράξει την πιστωτική ροή και τη χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία, υπογραμμίζουν οι «27».

—————————————————————————–

Ανεπίσημη μετάφραση της απόφασης των 27

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Στη σημερινή συνεδρίαση, σύμφωνα με την παράγραφο 7 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου που αφορά στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο Βαν Ρομπάι για τη φάση της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης που θα λάβει χώρα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Συζήτησαν την κατάσταση και υπογράμμισαν την κοινή βούλησή τους να καταβάλουν με κάθε δυνατή προσπάθεια για την υπέρβαση
της κρίσης και να αντιμετωπίσουν με πνεύμα αλληλεγγύης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συναίνεση σχετικά με τα μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα που επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο (ECOFIN) στις 22 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη βάση, συμφώνησαν στο κείμενο που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση και το οποίο αφορά συμφωνία σχετικά με τα μέτρα ενός ευρύτερου πακέτου, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που θα λάβει η σημερινή συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ευρωζώνης. Το Συμβούλιο (ECOFIN) θα ολοκληρώσει το έργο και Θα υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης της συμφωνίας.
________________
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συναίνεση για το τραπεζικό πακέτο

1. Μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα (τραπεζικό πακέτο) είναι επειγόντως αναγκαία και απαραίτητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της προληπτικής εποπτείας του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παρακάτω:

α. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών, προκειμένου να αποφευχθεί η πιστωτική κρίση
και να διασφαλιστεί η ροή των πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, και επίσης να συντονίσουν μέτρα ώστε να επιτευχθεί αυτό.

β. Την ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών για να αντιμετωπίσουν τα πλήγματα
και να επιτευχθεί η ενίσχυση αυτή, με αξιόπιστο και εναρμονισμένο τρόπο.

Χρηματοδότηση

2. Εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις των τραπεζών είναι αναγκαίες για να παρασχεθεί πιο άμεση στήριξη για τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών (βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που διατίθεται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες), ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής για τον περιορισμό των ενεργειών απομόχλευσης.

3. Μια απλή επανάληψη της εμπειρίας του 2008 δηλαδή με πλήρη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους για την ίδρυση ενός συστήματος ρευστότητας δεν μπορεί να παρέχει μια ικανοποιητική λύση υπό τις σημερινές συνθήκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, μια πραγματικά συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη σχετικά με τα κριτήρια εισόδου, τις αποτιμήσεις και τις προϋποθέσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως να διερευνήσει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τις επιλογές για την επίτευξη του στόχου αυτού και να υποβάλει έκθεση στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή (EFC).

Κεφαλαιοποίηση των τραπεζών

4. Στόχος κεφαλαιακών απαιτήσεων: Υπάρχει ευρεία συμφωνία στο ότι πρέπει να ζητηθεί σημαντικά υψηλότερος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από αυτόν του 9% για το δείκτη επάρκειας των βασικών ιδίων κεφαλαίων και αφού ληφθούν υπόψη οι αποτιμήσεις της αγοράς για την έκθεση σε κρατικά χρέη, ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ώστε να δημιουργηθεί ένα προσωρινό «μαξιλάρι», το οποίο δικαιολογείται λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων. Αυτός ο ποσοτικός στόχος του κεφαλαίου θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, με βάση σχέδια που θα συμφωνηθούν με τις εθνικές εποπτικές αρχές και συντονισμό από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). Αυτή η συνετή αποτίμηση δεν θα πρέπει να επηρεάσει τους χρηματοοικονομικούς κανόνες υποβολής στοιχείων. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, υπό την αιγίδα την Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια των τραπεζών για την ενίσχυση του κεφαλαίου τους δεν οδηγούν σε υπερβολική απομόχλευση, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ροής πιστώσεων προς την πραγματική
οικονομία και λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά επίπεδα έκθεσης του κάθε ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των
θυγατρικών εταιρειών σε όλα τα κράτη μέλη, με επίγνωση της ανάγκης να αποφευχθεί η υπερβολική πίεση στην πιστωτική
επέκταση στις χώρες υποδοχής ή στις αγορές ομολόγων.

5. Χρηματοδότηση της αύξησης του κεφαλαίου: Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πρώτα ιδιωτικές πηγές κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων της αναδιάρθρωσης και μετατροπής του χρέους σε μετοχές. Οι τράπεζες θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη διανομή μερισμάτων και την πληρωμή μπόνους ωσότου επιτευχθεί ο στόχος. Εάν είναι απαραίτητο, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν στήριξη, και αν αυτή η στήριξη δεν είναι διαθέσιμη, η ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω δανείου από το EFSF στην περίπτωση της κρατών της Ευρωζώνης.

Κρατικές ενισχύσεις

6. Οποιαδήποτε μορφή δημόσιας στήριξης, είτε σε εθνικό είτε σε επίπεδο ΕΕ, θα υπόκειται στους όρους του τρέχοντος πλαισίου ειδικής ενίσχυσης των κρατών λόγω κρίσης, το οποίο η Επιτροπή έχει υποδείξει ότι θα εφαρμόζεται με την αναγκαία αναλογικότητα εξαιτίας του συστημικού χαρακτήρα της κρίσης.
—————————————————-
Κάμερον: Πρόοδος στη συζήτηση για την επανακεφαλαιοποίηση

Οι «27» ηγέτες συμφώνησαν την ανάγκη για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η επανακεφαλαιοποίηση θα ωστόσο είναι μέρος ενός συνολικού πακέτου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της -προεδρεύουσας στην ΕΕ- Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Συνειδητοποιούμε ότι η επανακεφαλαιοποίηση θα λειτουργήσει μόνο όταν η Ευρωζώνη εγκρίνει και τα υπόλοιπα μέτρα που συζητούνται» σημείωσε ο Τουσκ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέβιντ Κάμερον ανέφερε μετά τη συνάντηση πως οι «27» έκαναν σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της επανακεφαλαιοποίησης.

Ο Κάμερον τόνισε ότι για να οδηγήσει σε αποτελέσματα η απόφαση για την επανακεφαλαιοποίηση, πρέπει να προχωρήσει και το υπόλοιπο πακέτο, καλώντας την Ευρωζώνη να το κάνει αυό στη συνάντηση των «17» το βράδυ της Τετάρτης.

Αργύρης Παπαστάθης

This entry was posted on Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, 2011 at 23:40 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply