Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”- Νέα παράταση υποβολής προτάσεων για 1η Νοεμβρίου 2011

18 Οκτωβρίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Το Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” κυρίως αποσκοπεί στην:

 • Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
 • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Καινοτομία
 • Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό  / κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κλπ.)

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ €, αποτελεί ένα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

 • την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
 • την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους
 • τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν

Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από

 • 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης ή
 • 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια.

Η επιλεξιμότητα  των δαπανών, για τον πρώτο  κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από  την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος(24.05.2011)

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
 • Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου
 • Λειτουργικές Δαπάνες

Φορείς  διαχείρισης του προγράμματος είναι  η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων  Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Για τον  πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές  προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο ependyseis.gr καιwww.ependyseis.gr/mis από την 01.08.2011, (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι την Τρίτη 01η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00 (μετά από νέα παράταση).

Για την περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας ο διαθέσιμος προυπολογισμός είναι 1.000.000 € και θα καλυφθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία).

 

http://www.anko-eunet.gr

This entry was posted on Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, 2011 at 12:47 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply