Τροπολογία κατέθεσε η υπουργός προκειμένου να επιταχύνει την εκλογή νέων οργάνων

«Αν δεν πειθαρχήσουν, θα συνενώσω πανεπιστήµια»Στα άκρα φαίνεται ότι θα φθάσει η αντιπαράθεση υπουργείου Παιδείας και πρυτάνεων µετά την τελευταία κίνηση της κυρίας Αννας Διαµαντοπούλου.  Καθώς οι νέες διατάξεις για τη λειτουργία των ΑΕΙ, τουλάχιστον στο επίπεδο των εκλογικών διαδικασιών που ενδιαφέρουν πρωταρχικά την κυβέρνηση, δεν εφαρµόζονται, το υπουργείο Παιδείας νοµοθέτησε ξανά, αυτή τη φορά επί το… αυστηρότερον! Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τους φορείς πρόνοιας, η υπουργός Παιδείας αναλαµβάνει να συντονίσει όλες τις εκλογικές διαδικασίες στα πανεπιστήµια της χώρας, προκειµένου να εφαρµοστεί ο νέος νόµος. Προκήρυξη εκλογών, υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακήρυξη ονοµάτων, εκλογικοί κατάλογοι, εφορευτικές επιτροπές, εκλογικά τµήµατα, διεξαγωγή της ψηφοφορίας, καταµέτρηση ψηφοδελτίων, πιθανές ενστάσεις. Ολα όσα απαιτούνται για την πρώτη εφαρµογή του νόµου. 

«Εναν µήνα τώρα, οι πρυτάνεις δεν έχουν κουνήσει το δαχτυλάκι τους στις διαδικασίες εφαρµογής του νόµου» λέει η κυρία Αννα ∆ιαµαντοπούλου µιλώντας στο «Βήµα», και εξηγεί γιατί κατέθεσε τροπολογία επί του νόµου-πλαισίου στη Βουλή.

«Το δηµόσιο πανεπιστήµιο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Τι πρέπει να κάνω;

Να αφήσω να ακυρωθεί ο νόµος;

Θα κάνω όποιες ρυθµίσεις είναι αναγκαίες για να εφαρµοστεί. Είναι νόµος που ψήφισαν τα 4/5 του ελληνικού Κοινοβουλίου» δηλώνει.

Στην ερώτηση πώς θα υποχρεωθούν τελικά οι πρυτάνεις να εφαρµόσουν τον νόµο, η υπουργός Παιδείας δηλώνει κατηγορηµατικά: «Οσα πανεπιστήµια δεν λειτουργήσουν µε τον νέο νόµο και δεν εκλέξουν πρυτάνεις, θα πάνε σε συγχωνεύσεις Οσα δεν έχουν νέα διοίκηση µέχρι τον Ιανουάριο, από τον νέο χρόνο απλά δεν θα έχουν προϋπολογισµό και δεν θα µπορούν να υπογράψουν ούτε µία απλή διοικητική πράξη Επί έναν µήνα τώρα οιπρυτάνεις κάνουν ό,τι µπορούν για να εµποδίσουν την εφαρµογή του νόµου και την εκλογή των νέων Συµβουλίων ∆ιοίκησης. Το µόνο που θέλουν είναι να µη γίνουν οι εκλογές»δηλώνει η κυρία ∆ιαµαντοπούλου και επαναλαµβάνει ότι στη δηµοκρατία οι νόµοι του κράτους πρέπει να εφαρµόζονται.

«Στο κόκκινο» τα ΑΕΙ

Η νέα νοµοθετική κίνηση του υπουργείου Παιδείας ανέβασε απότοµα το θερµόµετρο στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου τις προηγού µενες ηµέρες – και µε τη µείωση των καταλήψεων – είχε δοθεί η ψευδαίσθηση της… κανονικότητας. Για «αδιέξοδα στην εφαρµογή του νόµου» και «αντισυνταγµατικές κινήσεις» κατηγόρησαν πρυτάνεις το υπουργείο Παιδείας, ενώ στις 21 Οκτωβρίου οι διοικήσεις των πανεπιστηµίων της χώρας προσέρχονται σε νέα σύνοδο, η οποία αναµένεται ότι θα είναι… καυτή. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν πρυτάνεις που µίλησαν στο «Βήµα», «πρώτη φορά υπουργός παρεµβαίνει µε αυτόν τον τρόπο στην καθηµερινότητα και στη διοίκηση των πανεπιστηµίων, υποκαθιστώντας µας» .

Ο προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ κ. Κ. Ρέµελης αναφέρει συγκεκριµένα: «Θα ήθελα απλώς να υπενθυµίσω το άρθρο 16 της γαλλικής ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, που όριζε ότι “κάθε κοινωνία, στην οποία δεν είναι εξασφαλισµένη η προστασία των δικαιωµάτων ούτε καθορισµένη η διάκριση των εξουσιών, δεν έχει διόλου Σύνταγµα”. Φαίνεται ότι στις µέρες µας η αυξηµένη νοµιµοποιητική δύναµητης νοµοθετικής εξουσίας τείνει να υποκατασταθεί πλέον από την εκτελεστική. Τα αδιέξοδα εφαρµογής του νέου νόµου τα είχαµε επισηµάνει εγκαίρως. Οταν τη θέση του διαλόγου πήραν και µονοµερείς και αντισυνταγµατικές λογικές, τα αποτελέσµατα ήταν λίγο-πολύ αναµενόµενα. Τα σοβαρότατα προβλήµατα που δηµιουργούν τα ρυθµιστικά κενά και οι νοµοτεχνικές αστοχίες του νέου νόµου δεν λύνονται ούτε µε ψευδοερµηνευτικές εγκυκλίους ούτε µε συγκέντρωση απεριόριστης και σε αντίθεση µε το Σύνταγµα κανονιστικής αρµοδιότητας στο πρόσωπο του υπουργού» καταλήγει.

«Ολα είναι έτοιμα»

«Ενός κακού µύρια έπονται» δηλώνει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.  Γ. Μυλόπουλος«Μετά τον νόµο οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι και τώρα οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση διάλυσης των ελληνικών πανεπιστηµίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη». «Πρόκειται περί εµβαλωµατικώντροπολογιών που δείχνουν τα κενά του νέου νόµου και την αδυναµία εφαρµογής του» λέει ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου κ. Θ. Παπαθεοδώρου«Το υπουργείοΠαιδείας καταφεύγει σε τροπολογία που δίνει νοµοθετική εξουσιοδότηση στην υπουργό να ρυθµίσει µε απόφασή της ουσιώδη ζητήµατα των διαδικασιών ανάδειξης των συλλογικών οργάνων. Οι τροπολογίες δείχνουν ότι υποκρύπτονται συγκεκριµένες σκοπιµότητες»συνεχίζει.

Από την πλευρά της, η κυρία ∆ιαµαντοπούλου δηλώνει: « ∆εν έχω κανέναν λόγο να απαντάω επί αυτών των θεµάτων στους πρυτάνεις ». Πάντως στο ερώτηµα αν έχουν βρεθεί µέλη για τις πενταµελείς επιτροπές που θα συντονίσουν την πρώτη φάση της εκλογής των οκτώ πρώτων µελών των Συµβουλίων ∆ιοίκησης, η κυρία ∆ιαµαντοπούλου απαντά ότι έχουν συγκροτηθεί όλες οι επιτροπές σε όλα τα ΑΕΙ και τα ονόµατα των καθηγητών, όπως και το εκλογικό σύστηµα που θα εφαρµοστεί, θα ανακοινωθούν τις πρώτες ηµέρες της ερχόµενης εβδοµάδας.

Με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας στη Βουλή αναφέρεται ακόµη ότι είναι απαραίτητο µετά την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών των Συµβουλίων ∆ιοίκησης των ΑΕΙ αφενός να τεθούν τόσες υποψηφιότητες όσες και οι εκλόγιµες θέσεις και αφετέρου να αρθεί ο περιορισµός των δύο εκπροσώπων ανά σχολή στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που ο περιορισµός καθιστά µαθηµατικά αδύνατη την κάλυψη του συνόλου των εκλόγιµων θέσεων.

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών ο πρύτανής του κ. Γ. Παναγιωτάκης λέει ότι ύστερα από εβδοµάδες κατάληψης στο κτίριο της διοίκησης το Ιδρυµα µοιάζει διαλυµένο. «Η λάσπη που µας έχουν ρίξει είναι πολύ περισσότερη από τα λάθη µας» εκµυστηρεύεται. «Και την πολιτική και ηθική ευθύνη για τις καταλήψεις και την παράλυση της ανώτατης εκπαίδευσηςτην έχει το υπουργείο Παιδείας. Τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες τα έχει φέρει ο νέος νόµος».

Ποια είναι τα επόµενα στάδια; Μετά τις 15 Νοεµβρίου τα πρώτα εξωτερικά µέλη των νέων Συµβουλίων ∆ιοίκησης πρέπει να έχουν εκλεγεί. Στη συνέχεια, στις 16 Ιανουαρίου του 2012 τα Συµβούλια πρέπει να έχουν συγκροτηθεί και να εκλέξουν πρόεδρο. Χωρίς την εκλογή Συµβουλίων δεν µπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία κανενός άλλου οργάνου (κοσµήτορες κλπ.) και καµίας άλλης διαδικασίας, διοικητικής ή άλλης, στο εσωτερικό των ΑΕΙ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
«Θα βοηθήσω, αλλά…»

«Εγώ θα παρέχω τη γραµµατειακή υποστήριξη πουθα χρειαστεί στην εκλογική αυτήδιαδικασία» λέει ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κ. Γ. Χατζηδηµητρίου«Το υπουργείο Παιδείας δεν µας έχει κοινοποιήσει ακόµη τα µέλη τηςεπιτροπής που θα συντονίσει τη διαδικασία των εκλογών, αλλάξέρουµε ότι έχουν ήδη βρεθεί. Εκτιµώ όµως ότι θα υπάρξουν µεγάλα προβλήµαταστην εφαρµογή αυτού τουνόµου» επισηµαίνει. Στηνεπιτροπή που θα διεξαγάγει τις εκλογές στο πανεπιστήµιο θα συµµετάσχει και η καθηγήτριάτου και µέλος της επιτροπής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κυρία Ζωή Γεωργαντά, η οποία έγινε τις προηγούµενες ηµέρες γνωστή για τις δηλώσεις τηςπερί του ελληνικού χρέους τα προηγούµενα χρόνια.

 

Μάρνυ Παπαματθαίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.