Ημέρα: 7 Οκτωβρίου 2011

Συμμετοχή της ΔΙΑΔΥΜΑ στη διαπεριφερειακή συνάντηση του υποέργου EBIMUN στo Tartu της Εσθονίας, 29-30 Σεπτεμβρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαπεριφερειακής συνάντησης του υποέργου EBIMUN στo Tartu της Εσθονίας, στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου,

Η Ελλάδα στην 1η θέση του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού εξοικονόμησης ενέργειας «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΠΕΞΕ)

Η πρωτιά της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας «Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΠΕΞΕ) που εξελίσσεται αυτό το διάστημα και η