Ρυθμίσεις για ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Τους όρους για την αναγνώριση πλασματικών ετών, καθώς και τα όρια ηλικίας με τα οποία μπορούν να βγουν στη σύνταξη όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011 έως το 2015, διευκρίνισε χθες με εγκυκλίους του το υπουργείο Εργασίας.

Επίσης αναλύει πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι μητέρες εργαζόμενες με ανήλικο παιδί. Στο εξής από το 2015 και μετά όλοι οι εργαζόμενοι θα παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 65 έτη και μειωμένη στα 60 έτη. Ακόμη με σειρά άλλων εγκυκλίων ξεκαθαρίζονται οι όροι βάσει των οποίων ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στο εξής θα επιτρέπει την εργασία σε συνταξιούχους αναπήρους ή σε συνταξιούχους εμπόρους και επαγγελματοβιοτέχνες.

Πιο αναλυτικά:

1. Ξεκαθαρίζεται ότι για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος δικαίωμα χρήσης πλασματικών ετών θα πρέπει οπωσδήποτε να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως τις 31.12.2010 δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθμιση. Η αναγνώριση πλασματικών ετών γίνεται μόνο για περιπτώσεις συνταξιοδότησης γήρατος και όχι για περιπτώσεις θεμελίωσης συντάξεων αναπηρίας ή χηρείας. Εξαίρεση αποτελεί μόνον ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο οποίος χρησιμοποιείται και για θεμελίωση σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου. Ειδικά για τις μητέρες ανηλίκων που είναι ασφαλισμένες από 1.1.1993 και μετά η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης δίνεται από 1.1.2013 και μετά. Το ανώτατο όριο αναγνώρισης πλασματικού χρόνου μπορεί να ποικίλλει από τέσσερα έως επτά έτη.

Οπως έχει ήδη γίνει γνωστό, από το υπουργείο Εργασίας θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναγνωρίσουν: Χρόνο σπουδών, στρατιωτικής θητείας, κενά διαστήματα ασφάλισης, χρόνο παιδιών, μαθητείας, απεργίας, επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, χρόνο απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, χρόνο εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και χρόνο που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου έως την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Πρώτο παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ το 1991, η οποία την 31.12.2010 είχε 19 έτη ασφάλισης και ανήλικο παιδί μπορεί:

α) να συνταξιοδοτηθεί στα 55 έτη με πλήρη ή στα 50 έτη με μειωμένη σύνταξη (ως μητέρα ανηλίκου με 18,5 έτη ή 5.500 ημέρες ασφάλισης) χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης,

β) να συνταξιοδοτηθεί συμπληρώνοντας 25 έτη ασφάλισης το 2016 και ηλικία 65 ετών για πλήρη ή 60 ετών για μειωμένη. Προϋπόθεση είναι ότι θα έχει ανήλικο παιδί κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού.

Αν αναγνωρίσει τέσσερα πλασματικά έτη το 2013, θα αποκτήσει 25 έτη εργασίας πραγματικά και πλασματικά και εφόσον έχει ανήλικο παιδί κατά το έτος αυτό θα μπορεί να βγει στη σύνταξη στα 55 έτη για πλήρη ή στα 50 έτη για μειωμένη.

Δεύτερο παράδειγμα: Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΣΠ – ΕΤΕ από το 1983 και η οποία το 2010 ήταν 52 ετών και είχε 26 έτη ασφάλισης. Δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55ο έτος το 2013. Θεμελιώνει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας της. Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο και να βγει στη σύνταξη από το 55ο έτος της ηλικίας της με μειωμένη ή από το 60ό με πλήρη.

2. Για τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων με 4.500 ημέρες ασφάλισης προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ορίου ηλικίας των 60 ετών για πλήρη και των 55 ετών για μειωμένη από 1.1.2011 και έως τη συμπλήρωση, κατά το έτος 2015, των 65 και 60 ετών, αντίστοιχα. Η προσαύξηση γίνεται ένα έτος ανά χρονιά από το 2011 έως το 2015.

3.Το ανώτατο όριο των συντάξεων για όλους όσοι λαμβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από 1.7.2011 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.773,4€. Ετσι, για παράδειγμα ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ – ΕΤΕ του οποίου το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μαζί με οικογενειακά επιδόματα ήταν 2.850€ θα υποχρεωθεί να πάρει μειωμένη σύνταξη στα 2.773,4€. Διευκρινίζεται δηλαδή ότι στο παραπάνω ανώτερο πλαφόν συμπεριλαμβάνονται τόσο η σύνταξη όσο και τα οικογενειακά επιδόματα.

Ρυθμίσεις για ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, με ξεχωριστές εγκυκλίους αποφασίζονται τα ακόλουθα:

1. Επανέρχεται σε ισχύ η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως απαραίτητου δικαιολογητικού στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια ΚΤΕΟ. Ο λόγος είναι ότι ύστερα από ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά ιδιοκτητών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία), οι οποίοι είχαν ψευδείς δηλώσεις περί μη οφειλής τους στον ΟΑΕΕ και ολοκλήρωναν τη διαδικασία τεχνικού ελέγχου.

2. Οσοι έμποροι και επαγγελματοβιοτέχνες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για συνέχιση άσκησης του επαγγέλματός τους για άλλον έναν χρόνο. Προϋπόθεση, ο ασφαλισμένος να καταβάλλει κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές, ως εάν να μην είχε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

3. Δίνεται η δυνατότητα σε όσους χορηγείται προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο λόγος είναι ότι έχουν παρατηρηθεί αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ύστερα από επανεξέταση μειώθηκε το ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67% και διακόπηκε η σύνταξη, ενώ νωρίτερα είχε διακοπεί και το επάγγελμα των ανθρώπων αυτών. Η διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ισχύει για όσο χρονικό διάστημα κρίνονται προσωρινά ανάπηροι από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, και διακόπτεται αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αναπηρικής τους σύνταξης.

4. Αναφορικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον οργανισμό, απαιτείται και γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του οργανισμού περί μη ύπαρξης αναπηρίας του ασφαλισμένου.

5. Οι απασχολούμενοι στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα υπάγονται υποχρεωτικά στον κλάδο σύνταξης του οργανισμού, κατατασσόμενοι στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, με εισφορά μειωμένη κατά 50%.

Βασίλης Αγγελόπουλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.