Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δικαστικοί επιμελητές για πρόστιμα πάνω από 10.000 ευρώ

13 Σεπτεμβρίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Π. Οικονόμου αλλάζει ο τρόπος ενημέρωσης

Δικαστικοί επιμελητές για πρόστιμα πάνω από 10.000 ευρώΑποκλειστικά από δικαστικό επιμελητή θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι για καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου.

Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Κατ’ εξαίρεση, ιδιαίτερες πράξεις εκδοθείσες και αφορούσες τον ίδιο έλεγχο επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές εφόσον το ποσό τουλάχιστον μιας εξ αυτών υπερβαίνει το όριο της παραγράφου 1 της παρούσας.

Ο δικαστικός επιμελητής που θα κάνει την επίδοση ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής η τελωνειακής αρχής (ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ − Δ.Ο.Υ.− ΤΕΛΩΝΕΙΑ).

Σε περίπτωση που η επίδοση πρόκειται να γίνει σε τόπο εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της φορολογικής η τελωνειακής αρχής που εξέδωσε την πράξη, η προς επίδοση πράξη μαζί με τη σχετική παραγγελία διαβιβάζεται στη φορολογική ή τελωνειακή αρχή του τόπου, όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση, για τον ορισμό από αυτήν δικαστικού επιμελητή.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση το υπουργείο Οικονομικών αναθέτει την είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, σε τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
3. ALPHA BANK
4. GENIKI Bank
5. ATTICA BANK
6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
7. EUROBANK − EFG
8. FBB−ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
9. MARFIN EGNATIA BANK
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
11. PROTONBANK
12. MILLENNIUM BANK
13. ATE BANK
14. T BANK
15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
16. PROBANK
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
18. CITIBANK
19. HSBC
20. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ
21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
22. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
− ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ – ΛΗΜΝΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
− ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών θα γίνεται με ενιαίο ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα για πληρωμή που θα αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., με το ολικό ποσό με την ένδειξη «Ο» και του ποσού της δόσης με την ένδειξη «Δ».

Η είσπραξη του ποσού που προκύπτει από το ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα θα γίνεται από τις Τράπεζες μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

This entry was posted on Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2011 at 12:30 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply