Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ταξί: Αδειες από το κράτος με παράβολο από 15 ως 40.000 ευρώ

7 Σεπτεμβρίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση

ΠΤαξί: Αδειες από το κράτος με παράβολο από 15 ως 40.000 ευρώροθεσμία έξι μηνών για να ανταλλάξουν δωρεάν τις παλαιές άδειες με νέες και τριών ετών για να στήσουν ΕΠΕ και ΑΕ δίνει στους αυτοκινητιστές το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών για την απελευθέρωση του ταξί, που παρουσιάστηκε την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Υποδομών, κ. Ι. Ραγκούση. Επίσης, το κόμιστρο δεν θα απελευθερωθεί στα κανονικά ταξί και θα συνεχίσει να καθορίζεται με απόφαση υπουργού, ενώ αναμένεται και η μείωσή του κατά 10-20%. Αντίθετα, στα Ειδικής Μίσθωσης οχήματα θα είναι ελεύθερο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο υπουργικό συμβούλιο, ασκήθηκε κριτική στον κ. Ι. Ραγκούση και μεταξύ των άλλων, η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλουανέφερε ότι «ο προκάτοχός του κ. Δ. Ρέππας, δίδαξε πολιτικό πολιτισμό και εδώ δεν ακολουθούμε προσωπικές πολιτικές, αλλά υπηρετούμε τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης».

Από άλλους υπουργούς, μεταξύ των οποίων ο κ. Μιλ. Παπαϊωάννου, επισημάνθηκε ότι στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση ζητήματα όπως η χορήγηση αδειών μόνοι σε ανώνυμες εταιρίες, η επανεξέταση του θέματος των ιδιοκτητών ταξί που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, καθώς και ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών σε συνεταιρισμούς ιδιοκτητών.

Από το κράτος

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών επιβατηγών αυτοκινήτων έως εννέα θέσεων και μοτοσικλετών θα παρέχεται μόνο από το κράτος. Η σημερινή άδεια ταξί «σπάει» σε άδεια παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) και άδεια κυκλοφορίας του ταξί. Η ΑΠΥ είναι δημόσια, παραχωρείται αποκλειστικά από το κράτος με παράβολο από 15.000 έως 40.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα, και για 5.000 έως 10.000 ευρώ για μοτοσικλέτες. Η ΑΠΥ θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και θα είναι αμεταβίβαστη.

Επίσης, το νομοσχέδιο ανοίγει την αγορά των Ειδικής Μίσθωσης οχημάτων (ΕΙΔ.ΜΙΣΘ), τα οποία θα λειτουργούν σε πανελλαδική βάση, μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου με ελεύθερο κόμιστρο, όμως δεν θα μπορούν να παίρνουν πελάτες από τον δρόμο ή τις πιάτσες.

Τα νέα ταξί θα έχουν έδρα τον Καλλικρατικό δήμο, την περιφέρεια Αττικής για την πρωτεύουσα και τη νομαρχιακή ενότητα Θεσσαλονίκης για την συμπρωτεύουσα. Αντίθετα, τα Ειδικής Μίσθωσης οχήματα θα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την χώρα. Τα ταξί θα μπορούν με κοινή απόφαση των οικείων περιφερειαρχών να λειτουργούν σε εποχική βάση το καλοκαίρι και τον χειμώνα, μετασταθμευμένα σε άλλη περιοχή.

ΕΠΕ και ΑΕ μόνο
Μεταφορές με νέα ταξί και ειδικής μίσθωσης οχήματα θα μπορούν να κάνουν μόνο ΕΠΕ και ΑΕ. Η Αδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) θα χορηγείται από τις περιφέρειες, έπειτα από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας. Προϋποθέσεις θα είναι η αξιοπιστία και η επαγγελματική επάρκεια των προσώπων που διοικούν ή συμμετέχουν στις εταιρίες, κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 346/2001, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικά αδικήματα. Δικαίωμα δραστηριοποίησης θα έχουν και ευρωπαϊκές εταιρίες με υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Η Αδεια Παροχής Υπηρεσιών θα ισχύει για μία τριετία, δεν θα μεταβιβάζεται και θα ανακαλείται, εάν διαπιστωθεί ότι η εταιρία δεν παρέχει υπηρεσίες για έξι μήνες. Τα νέα ταξί, αλλά και τα οχήματα ειδικής μίσθωσης θα είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατηγορίας EURO V, και θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, συστήματα κλιματισμού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο!

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η απόσυρση των ταξί θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση 10 ετών από την κυκλοφορία τους, ενώ στις επαρχίες σε 15 χρόνια. Τα ειδικής μίσθωσης οχήματα θα αποσύρονται 12 έτη μετά την κυκλοφορία τους πανελλαδικά.

Πώς θα εκδίδονται οι άδειες
Τα δικαιολογητικά για τη νέα άδεια θα είναι, μεταξύ άλλων, η αίτηση στην Περιφέρεια, το ποινικό μητρώο και το παράβολο υπέρ του δημοσίου, το οποίο προτείνεται από 15.000 έως 40.000 ευρώ για τα ταξί και 5.000 ευρώ για τις μοτοσικλέτες δημοσίας χρήσεως. Επίσης, θα ζητούνται πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για κάθε επόμενο ΕΔΧ αυτοκίνητο το παράβολο ορίζεται στο 80% της αξίας του παραβόλου και για κάθε επόμενη Μοτοσικλέτα στο 20%.

Στη συνέχεια, η ενδιαφερόμενη εταιρία θα καταβάλει 5.000 ευρώ για κάθε ΕΔΧ αυτοκίνητο και 1.000 ευρώ για κάθε ΜΔΧ, προκειμένου να λάβει την άδεια κυκλοφορίας. Οι άδειες κυκλοφορίας και τα οχήματα θα μπορούν να μεταβιβάζονται μεταξύ εταιριών, με την υποχρέωση καταβολής παραβόλου. Σε περίπτωση συγχώνευσης, το παράβολο δεν θα καταβάλλεται.

Η άδεια παροχής υπηρεσιών θα ανακαλείται με απόφαση περιφερειάρχη, εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη για μία σειρά από βαριά ατυχήματα για τον υπεύθυνο της εταιρίας. Κάθε περιφέρεια θα τηρεί μητρώο παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς και αδειών κυκλοφορίας. Επίσης. κάθε όχημα ΕΔΧ και ΜΔΧ θα φέρει ηλεκτρονικά αναγνώσιμα σήμα. Μάλιστα, θα διατεθεί στους αυτοκινητιστές και ραδιοσυχνότητα κινδύνου.

Θεσπίζεται μεταστάθμευση για εποχική εργασία
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών θα συγκροτηθεί επταμελές Παρατηρητήριο, με αρμοδιότητα τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μελέτη των στοιχείων, για τις συνθήκες αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού (προστασία από μονοπώλια, ολιγοπώλια και καρτέλ). Εξι μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, θα εισηγηθεί προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, κυρίως στην ρύθμιση ροής εκδόσεως νέων αδειών.

Αλλαγή έδρας στα ταξί θα επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση, τουλάχιστον, ενός έτους συνεχούς λειτουργίας στην έδρα τους, υπό προϋποθέσεις και με απόφαση περιφερειάρχη.

Μάλιστα, με κοινή απόφαση Περιφερειαρχών θα επιτρέπεται η μεταστάθμευσή από την έδρα τους σε άλλη Διοικητική Περιφέρεια ή Διοικητική Ενότητα για τα χρονικά διαστήματα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου και από 1ης Δεκεμβρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υποδομών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Επίσης, για παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της μίσθωσης θα περιέχει απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

Και διαφημίσεις
Το νομοσχέδιο θα επιτρέψει την τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα ταξί, ενώ με προεδρικό διάταγμα θα ρυθμιστούν οι νέοι κανόνες λειτουργίας του. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας, θα δημιουργηθεί Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ ποινές και διοικητικές κυρώσεις θα αποφασιστούν με προεδρικό διάταγμα.

Για την ειδική άδεια οδήγησης θα απαιτείται ο υποψήφιος να έχει ηλικία από 21 έως 67 ετών για τα αυτοκίνητα και 21 έως 50 ετών για τις μοτοσικλέτες. Δεν θα δίδεται η ειδική άδεια οδήγησης σε υπάλληλους του δημοσίου και των νομικών του προσώπων, σε συνταξιούχους και σε καταδικασθέντες για βαριά αδικήματα. Επίσης, θα απαιτείται ο οδηγός να έχει φοιτήσει στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον δεν είναι έλληνας υπήκοος, και στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική, να έχει περάσει επιτυχώς ιατρική και ψυχοσωματική εξέταση και να έχει λάβει πιστοποίηση από ειδικό σεμινάριο.

Τρία χρόνια περιθώριο

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς θεωρούνται για μεταβατική περίοδο τριών ετών ανώνυμες εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές και συνεταιρισμοί, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3109/2003 και έχουν στην κυριότητά τους αυτοκίνητο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, εφόσον, όμως, πάρουν τη νέα άδεια παροχής υπηρεσιών. Αυτή θα την λάβουν δωρεάν εντός εξαμήνου.

Στη μεταβατική περίοδο των τριών ετών εταιρίες, φυσικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί θα εισφέρουν άδειες και αυτοκίνητα σε νέα εταιρία, το κεφάλαιο της οποίας πλην του χρήματος, θα αποτελείται και από την αξία των εισφερομένων οχημάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ, καθώς και την άϋλη υπεραξία των αδειών κυκλοφορίας.

Επίσης, οι σημερινοί κάτοχοι μισής άδειας ταξί θα αποκτήσουν δωρεάν ολόκληρη νέα άδεια, εφόσον συστήσουν εταιρεία, ενώ το ίδιο θα μπορούν να κάνουν και οδηγοί με πενταετή εργασιακή σχέση ως οδηγοί αυτοκινήτων ΔΧ τα τελευταία 10 έτη.

Τα νέα ταξί θα μπορούν να αξιοποιήσουν προγράμματα χρηματοδότησης, το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό νόμο για δημιουργία ή εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεών, προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και άλλων μηχανημάτων, αντικατάσταση αυτοκινήτων τους με άλλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μετατροπή οχημάτων κατάλληλων προς εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

Επίσης, το υπουργείο Υποδομών, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, θα παράσχει φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ταξί που απέκτησαν άδειες τα τελευταία 3-7 χρόνια (η περίοδος θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης).

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου

Η αιτιολογική έκθεση

Οι κανόνες για την απελευθέρωση των ταξί

 

Αχιλλέας Χεκίμογλου

This entry was posted on Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2011 at 22:05 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply