Σύγχυση επικρατεί για τις πρακτικές διαδικασίες έναρξης για δεκάδες «ανοιχτά» πλέον επαγγέλματα

Ο νόμος για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τις 3 Ιουλίου. Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλος διαβεβαιώνει ότι το τρίμηνο «παράθυρο» για εξαιρέσεις και επιβολή περιορισμών μέσω προεδρικών διαταγμάτων έκλεισε οριστικά και ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η αρχή των ίσων ευκαιριών. Κανένας πολίτης όμως δεν γνωρίζει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τον νέο νόμο και κανείς δεν είναι σε θέση να τον συμβουλεύσει. Επικρατεί απόλυτο σκοτάδι για τις πρακτικές διαδικασίες και οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καμία πηγή πληροφόρησης για το «πού» και το «πώς», κάτι που ουσιαστικά ακυρώνει τη μεταρρύθμιση στην πράξη και βολεύει όσους ευνοούνται από τη συνέχιση του προηγουμένου καθεστώτος.

«Τι γίνεται με τα κλειστά επαγγέλματα;». Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που θα θέσουν στον υπουργό Οικονομικών οι επικεφαλής της τρόικας αυτή την εβδομάδα. Ως γνωστόν, το θέμα παραμένει ανοιχτό και απασχολεί εντόνως τους δανειστές. Η καγκελάριος της Γερμανίας κυρία Ανγκελα Μέρκελ «κάρφωσε» την Ελλάδα αμέσως μετά τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου για το χρέος. «Δεν θέλουμε απλώς να ψηφίζονται νόμοιαλλά να εφαρμόζονται υπεύθυνα βήμα βήμα» είπε και προσέθεσε ότι «πολλά επαγγέλματα παραμένουν κλειστά, όπως είδαμε για παράδειγμα με τους φορτηγατζήδες».Ακολούθησαν αγωνιώδη σημειώματα της Κομισιόν προς την κυβέρνηση στα οποία εκφράζονται φόβοι ότι τα συμφέροντα συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων κτλ.) θα επικρατήσουν της ισχύος του νόμου.

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν στο «Βήμα» ότι η απελευθέρωση εφαρμόζεται και ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις που θα παρεκκλίνουν από την αρχή των ίσων ευκαιριών. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ήδη από τις 3 Ιουλίου 2011 έληξε η περίοδος εντός της οποίας θα μπορούσαν να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα για τη διατήρηση κάποιων περιορισμών όταν προκύπτει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον.«Επομένως έχει καταργηθεί κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη που έθετε περιορισμούς για την άσκηση δεκάδων επαγγελμάτων» αναφέρουν.

«Με δεδομένο ότι η σχετική προθεσμία έχει πλέον παρέλθει, η απελευθέρωση είναι πλέον οριστική και τετελεσμένη και κάθε αντίθετη διοικητική πρακτική δεν έχει νομική βάση»σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας εκδόθηκε ένα μόνο προεδρικό διάταγμα για τη διατήρηση ορισμένων περιορισμών στο επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ΠΔ που να διατηρεί περιορισμούς.

Για τα επαγγέλματα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού και των νομίμων (ορκωτών) ελεγκτών ο νόμος προβλέπει ότι δεν επέρχεται πλήρης απελευθέρωση αλλά αίρονται συγκεκριμένοι περιορισμοί κυρίως όσον αφορά: την ύπαρξη ελάχιστων τιμών, τον αριθμό των ασκούντων το επάγγελμα και τα γεωγραφικά όρια άσκησης του επαγγέλματος. Επίσης με χωριστούς νόμους έχει γίνει η μερική απελευθέρωση των ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ και των φαρμακοποιών, ενώ το φθινόπωρο σχέδιο νόμου θα απελευθερώσει τα ταξί και τα επιβατικά ως 3,5 τόνους.

Τυπικώς βάσει του νόμου που επεξεργάστηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Η. Πλασκοβίτης ισχύει το εξής: καταργείται η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται από απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας για την έναρξη ενός επαγγέλματος η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγ γέλματος, επειδή δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Με βάση τον νόμο, ήδη από τις 3 Ιουλίου 2011, οπότε έληξε η περίοδος εντός της οποίας θα μπορούσαν να εκδοθούν προεδρικά διατάγματα για τη διατήρηση κάποιων περιορισμών όταν προκύπτει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, έχει καταργηθεί κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη που:

* Περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα.

* Εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης.

* Θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.

* Ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα.

* Απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο άτομο.

* Επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή υπό ορισμένη εταιρική μορφή.

* Περιορίζει τη συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα.

* Επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές.

* Υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αναμονή στην… «πιάτσα» για τα ταξί

Σ την… αναμονή για τους όρους και τις προϋποθέσεις βρίσκονται χιλιάδες αυτοκινητιστές, οδηγοί, αλλά και χιλιάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες για την απελευθέρωση του ταξί, καθώς οι προτάσεις του υπουργείου Υποδομών θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Θεωρείται βέβαιο ότι θα επεκταθεί τόσο η παροχή μεταφορικού έργου και σε άλλους τομείς, από τους οποίους σήμερα οι ταξιτζήδες είναι αποκλεισμένοι, όσο και ο τρόπος λειτουργίας των ταξί, καθώς η νομοθετική ρύθμιση-«σκούπα» του υπουργείου Υποδομών θα συμπεριλάβει όλα τα επιβατικά οχήματα ως 3,5 τόνους. Δηλαδή, θα μπορεί ο αυτοκινητιστής να κυκλοφορεί και οχήματα περισσοτέρων θέσεων, να αλλάξει τον τρόπο χρέωσης και να παρέχει υπηρεσίες και με κόμιστρο, πέραν του ταξιμέτρου, ενώ η απελευθέρωση θα επιτρέψει τη μίσθωση μικρών τουριστικών οχημάτων με οδηγό, κάτι που σήμερα δεν επιτρέπεται. Ετσι, θα επεκταθεί η παροχή υπηρεσιών και στο «κενό» μεταφορικού έργου που υφίσταται σήμερα μεταξύ του ταξί και της λιμουζίνας, οι 35 κάτοχοι αδειών της οποίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτοκινήτου με οδηγό αλλά σε υπηρεσίες πολυτελείας. Επίσης, το υπουργείο Υποδομών έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπάρξουν προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τυπικού χαρακτήρα, όπως η απόκτηση διοικητικής άδειας χαμηλού κόστους, η κατοχή φιλικού προς το περιβάλλον οχήματος κ.ο.κ. Βέβαια, εκκρεμεί η διευθέτηση του πλέον κρίσιμου ζητήματος για τους επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή της τύχης των υπαρχουσών αδειών.

Οι μηχανικοί ζητούν αναστολή διατάξεων

«ΤΣΟΥΧΤΕΡΗ» αναμένεται να είναι για τους επενδυτές και για όσους φιλοδοξούν να χτίσουν η έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς η απελευθέρωση των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους κατασκευής. Και αυτό όχι διότι οι μηχανικοί θα αμείβονται περισσότερο, αλλά διότι οι κρατήσεις και οι εισφορές θα γίνονται με βάση όχι εικονικούς προϋπολογισμούς, όπως συμβαίνει κατά κόρον στην ελεύθερη αγορά, αλλά με τους πραγματικούς, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι η έκπτωση και άρα ο υπολογισμός των εισφορών προς τρίτους θα γίνεται με βάση το προεδρικό διάταγμα 696/1974, το οποίο ορίζει πλήρες και εξαντλητικό πλαίσιο προδιαγραφών για τους μηχανικούς. Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος μηχανικός θέλει να διαπραγματευθεί τις απολαβές του σε επίπεδα χαμηλότερα από την ελάχιστη «συμβατική» αμοιβή θα πρέπει να υποβάλει προς το Τεχνικό Επιμελητήριο το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει συνάψει με τον πελάτη του για να κρίνει το ΤΕΕ αν η έκπτωση είναι εύλογη. Καθώς όμως το ΤΕΕ παρακρατεί και αποδίδει τις κρατήσεις προς τρίτους, ο υπολογισμός τους θα γίνεται με βάση τα νομίμως ισχύοντα.

Πάντως, το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ζητήσει από την κυβέρνηση την αναστολή ορισμένων διατάξεων της απελευθέρωσης ώσπου να συνταχθούν τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις και να τεθεί σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο του υπολογισμού των αμοιβών. Γι΄ αυτό άλλωστε εκφράζει την ανησυχία του για το ότι, αν δεν εξειδικευθεί ο νόμος, θα γίνει εκτόξευση στις κρατήσεις επί των αμοιβών, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας ως και 1.000% και ζητεί την καθιέρωση συντελεστών διόρθωσης ώστε οι κρατήσεις να παραμείνουν ακριβώς στα ίδια επίπεδα τιμών.

Χωρίς ελάχιστες αμοιβές οι δικηγόροι

ΣΤΟ επάγγελμα του δικηγόρου καταργήθηκαν οι γεωγραφικοί περιορισμοί και όλοι μπορούν να παρίστανται πλέον και σε αστικές υποθέσεις στα εφετεία όλης της χώρας. Επίσης, καταργήθηκαν οι ελάχιστες αμοιβές, οι περιορισμοί στη διαφήμιση, το σύστημα προείσπραξης αμοιβής, ενώ οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων προκαταβάλλονται από τους ίδιους τους δικηγόρους. Στους συμβολαιογράφους έχει θεσπιστεί η αναλογική αμοιβή, η οποία μειώνεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της συναλλαγής, ενώ εκκρεμεί κοινή υπουργική απόφαση που θα καθορίσει την αναλογική αμοιβή.

43 νέα φαρμακεία άνοιξαν σε μία ημέρα

«Ο ντωςέχουν ανοίξει πάρα πολλά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα» δηλώνει μιλώντας στο «Βήμα» ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Κ.Λουράντος. «Μόνο την περασμένη Τρίτη υπέγραψα για 43 νέα φαρμακεία στην Ανατολική Αττική» υπογραμμίζει και συμπληρώνει ότι η μείωση του ποσοστού κέρδους αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Μάλιστα, όπως εξηγεί, «το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε πριν από 15 ημέρες περιλαμβάνει 220 φάρμακα που χαρακτηρίζονται υψη λού κόστους,για τα οποία το μεικτό κέρδος για τον φαρμακοποιό έπεσε από το 23% στο 11%» λέει ο κ. Λουράντος. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την αξιολόγηση της τρόικας καθώς επετεύχθη ο στόχος για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο σε επίπεδο μείωσης τιμών όσο και ποσοστού στο 15% ή «παρόμοια κίνηση», όπως λέει ο νόμος. «Η παρόμοια κίνηση» λέει ο κ. Λουράντος «είναι η εφαρμογή της ρύθμισης για έκπτωση 4,5% από τους φαρμακοποιούς προς τα Ταμεία που πληρώνουν εγκαίρως».

«Φρένο» στα φορτηγά

ΜΕ ΤΟΝ «ΑΡΑΜΠΑ» προχωρεί η απελευθέρωση των φορτηγών δημόσιας χρήσης, καθώς δεν δημιουργούνται οι πολυπόθητες μεταφορικές εταιρείες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, έχουν μεταβιβαστεί άνω των 1.000 αδειών στη δευτερογενή αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για τα ελληνικά δεδομένα. Η δευτερογενής αγορά είναι και το μόνο εν ενεργεία σημείο πρόσβασης για την αγορά άδειας εκμετάλλευσης, καθώς η αρμοδιότητα της συγκρότησης εκτιμητικών επιτροπών, οι οποίες έχουν ως αποστολή να αποτιμήσουν το εισφερόμενο κεφάλαιο στις συνιστώμενες μεταφορικές εταιρείες, πέρασε στους αιρετούς περιφερειάρχες με την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Παράλληλα, στη μεταφορική αγορά επικρατούν οι πολλαπλασιαστικές δυνάμεις της ύφεσης, με αποτέλεσμα ολόκληροι στόλοι φορτηγών να είναι ακινητοποιημένοι, ενώ κοινή είναι η εντύπωση των αυτοκινητιστών ότι η αγορά θα ανοίξει πραγματικά τον Ιούλιο του 2013, όταν θα έχει απομειωθεί πλήρως η αξία της άδειας.

 

Ρεπορτάζ: Αχιλλέας Χεκίμογλου, Αργύρης Παπαστάθης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.