Ημέρα: 8 Αυγούστου 2011

Μηνιαία δραστηριότητα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Τον μήνα Ιούλιο συνελήφθησαν συνολικά 542 άτομα Κατά την διάρκεια του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, από τις υφιστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις