Ημέρα: 7 Αυγούστου 2011

Αεροδρόμιο – γίγας για το Λονδίνο

Πρόταση βρετανού αρχιτέκτονα προκειμένου να γίνει ο μεγαλύτερος εμπορικός σταθμός του κόσμου Τέσσερις διάδρομοι απογείωσης, δυνατότητα εξυπηρέτησης 150 εκατομμυρίων επιβατών, υδροδυναμική

Αλλαγές στη φορολογία ακινήτων και φοροαπαλλαγές από μηδενική βάση

Μελετάται φορολογική κλίμακα για τις μεταβιβάσεις και αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών Νέο σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και δραστικές αλλαγές στον