Ημέρα: 27 Ιουλίου 2011

“Οι παραλίες αποτελούν εκτός από πολύτιμα οικοσυστήματα, δημόσιο αγαθό και όχι οικόπεδα”…

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ…. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος όπου διακρίνονται όλα τα προβλήματα του άναρχου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που εφαρμόζεται