Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Αυστηρότερες διαδικασίες αποτρέπουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

19 Ιουλίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Συστάσεις προς τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αυστηρότερους όρους όσον αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνιστώντας σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στον συγκεκριμένο τομέα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω συστάσεις, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες εταιρείες, οι εταιρείες ειδικού σκοπού, οι εταιρείες με ανώνυμες μετοχές (που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά), οι μη κάτοικοι, οι λογαριασμοί που ανοίγουν χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη, οι λογαριασμοί ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων.

Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία, οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες πρέπει να διαπιστώνουν την αληθινή ταυτότητα και την οικονομική κατάσταση των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού, με τη βοήθεια αξιόπιστων και ανεξάρτητων πηγών, και αν υπάρξει αλλαγή στους πραγματικούς δικαιούχους εξετάζουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης.

Σε περίπτωση που οι εταιρείες-πελάτες κατέχουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους οι οποίοι δημοσιοποιούνται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Αρχή και να προβαίνουν αμελλητί σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω προσώπων.

Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, εκτός από την απόδειξη της δικής του ταυτότητας, απαιτείται και η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου προσώπου.

This entry was posted on Τρίτη, 19 Ιουλίου, 2011 at 14:56 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply