Ξεκίνησε ένας “πόλεμος” μέσω διαδικτύου, ανταλλαγής θέσεων και απόψεων για το που θα πρέπει να πάει η Σχολή Διοίκησης Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από το www.kozan.gr συγκεντρώσαμε όλες τις απόψεις και σας τις καταθέτουμε με τη σειρά που γράφτηκαν. Πιο νωρίς υπήρξε αίτημα του Διευθυντή του Παραρτήματος της Καστοριάς για την μεταφορά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην πόλη της Καστοριάς…

PART 1 – (ΜΕΡΟΣ 1)
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Απόφαση – πρόταση διευρυμένου συμβουλίου σχολής Διοίκησης και οικονομίας:

Στα διευρυμένα συμβούλια της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στις 19/5/2011, 15/6/2011 και της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 30/05/2011, μετά από πρόσκληση της Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση» όπου και τέθηκε επίσημα από τον Διευθυντή του παραρτήματος Καστοριάς το θέμα της μεταφορά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Καστοριά, η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας αντιπαραβάλλει τα εξής:

1ον) Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) αποτελείται από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, που σύμφωνα και με τον νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ 17/02/2011), έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα, με κάποιες προϋποθέσεις, εγγραφής των αποφοίτων της Σ. Δ. Ο. στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Τα τμήματα του Παραρτήματος Καστοριάς (Διεθνούς Εμπορίου, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας και Πληροφορικής & Τεχνολογίας) δεν έχουν συμπεριληφθεί στον παραπάνω νόμο και συνεπώς η ενσωμάτωσή τους στην Σχολή θα διαταράξει τα εν λόγω δικαιώματα, πολύ περισσότερο βέβαια εάν η Σχολή μετονομαστεί.

2ον) Σύμφωνα με το νέο νόμο, που αναμένεται να ψηφιστεί και εφαρμοστεί σύντομα, η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε Σχολές. Ήδη, η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας διαθέτει ομοιογένεια και δυνατότητα άμεσης συγκρότησης σε κατευθύνσεις αλλά και Εκπαιδευτικό Προσωπικό ικανό να καλύψει όλο το εύρος των μαθημάτων τόσο της Σχολής, όσο και των κατευθύνσεων αυτής.

Τα τρία Τμήματα στο παράρτημα της Καστοριάς είναι ανομοιογενή τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική όχι μόνο η ανάπτυξη Σχολής στα πλαίσια του νέου νόμου αλλά και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, άλλωστε αυτό είναι εμφανές από τα σχετικά προγράμματα σπουδών. Καλείται, λοιπόν, η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας από την Κοζάνη, όπου λειτουργεί εδώ και δεκαετίες, να επιλύσει (;;;) το πρόβλημα της Καστοριάς με τη μεταφορά ολόκληρης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, χωρίς κανένα αντικειμενικό πλεονέκτημα αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών.
3ον) Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας συμβάλει στη διεπιστημονικότητα του ιδρύματος στην πόλη της Κοζάνης, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που είναι πλέον το ζητούμενο, δηλαδή η ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιστημόνων από διάφορες ειδικότητες για τη ορθή και αποτελεσματική αλληλεπίδραση τους.

4ον) Ο αριθμός των καθηγητών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην Κοζάνη (23 μέλη) είναι πολλαπλάσιος από τον αριθμό των καθηγητών του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου (6 μέλη), το μοναδικό τμήμα της Καστοριάς που διαθέτει οικονομολόγους, ενώ το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας διαθέτει μόνο τρία (3) μέλη ΕΠ με άσχετες των οικονομικών ειδικότητες (διεθνείς σχέσεις και πληροφορική). Ο αριθμός των σπουδαστών στα τμήματα της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας είναι πολυπληθέστερος όχι μόνο από τον αντίστοιχο στο σχετικό τμήμα του Διεθνούς Εμπορίου αλλά και ολόκληρου του Παραρτήματος της Καστοριάς. Επιπλέον, τα τμήματα Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι υπερβολικά εξειδικευμένα για πρώτο πτυχίο σε αντίθεση με τα τμήματα της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας που αποτελούν βασικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Συνεπώς, είναι αντικειμενικά παράλογη και άδικη η απαίτηση εκ μέρους της Διοίκησης του Παραρτήματος Καστοριάς να μεταφερθεί εκεί ολόκληρη Σχολή, απαίτηση που δημιουργεί ερωτηματικά, σκέψεις και υποψίες για μικροπολιτικούς σχεδιασμούς και συμφέροντα.

5ον) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη σε αντίθεση με τα παραρτήματα διαθέτουν φοιτητικές εστίες, εστιατόριο, γυμναστήρια και γενικότερα υποδομές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις ανάγκες 10.000 σπουδαστών. Αν υποτεθεί ότι η Καστοριά και τα Γρεβενά έρχονταν στην Κοζάνη, το λειτουργικό κόστος θα έπεφτε κατακόρυφα. Με κοινές υποδομές, επάρκεια προσωπικού και εξορθολογισμούς στην κατανομή του εκπαιδευτικού έργου. Το ΤΕΙ στην Κοζάνη όχι μόνο μπορεί να είναι βιώσιμο αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό.

6ον) Χωροταξικά η θέση της πόλης της Κοζάνης είναι ιδανική για την εξυπηρέτηση και των τεσσάρων Νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

7ον) Η λειτουργία μιας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο) σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι αναγκαία για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στο μεταλιγνιτικό στάδιο κάτι που αποτελεί κοινή διαπίστωση και πεποίθηση από όλους τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς. Η Σχολή αυτή θα είναι αποτελεσματική σε όρους αναπτυξιακής επίδοσης και απόδοσης, μόνον εάν βρίσκεται στην Κοζάνη.

8ον) Η Κοζάνη αποτελεί διαχρονικά το συντονιστικό και διοικητικό κέντρο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει υπολογίσιμο οικονομικό μέγεθος, διαθέτει επάρκεια υποδομών (διαθέσιμα διαμερίσματα, εστίαση, κ.λ.π.) για να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

9ον) Το σημαντικότερο μέρος του παραγωγικού ιστού της Δυτικής Μακεδονίας συγκεντρώνεται στην περιοχή Κοζάνη, Σιάτιστα, Πτολεμαΐδα, και επομένως είναι προφανής η ανάγκη της εγγύτητας προς αυτή του συνόλου των εκπαιδευτικών υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

10ον) Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διαθέτη επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, έχει έντονη δικτύωση με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής, αλλά και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας (ΔΕΗ, Επιμελητήρια, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΒ, ΥΠΟΙΑΝ κλπ).

11ον) Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας μπορεί να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της οικονομίας της περιοχής από την εξάρτηση της από το λιγνίτη και τη μονοκαλλιέργεια, σε μια πολυσχιδή και εξωστρεφή επιχειρηματική περιοχή.

12ον) Η ύπαρξη, τομέων παραγωγής τόσο παραδοσιακής δραστηριότητας όπως οι αγροτικές καλλιέργειες, η μεταλλουργία, οι μεταφορές αλλά και δραστηριοτήτων της νέας οικονομίας, διαχείριση περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων κλπ έχουν ως αναγκαία προϋπόθεση ανάπτυξης την ύπαρξη ενός ισχυρού πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών τις οποίες η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ήδη προσφέρει και θα μπορούσε να προσφέρει με ακόμη αποτελεσματικότερο τρόπο, αν συγκεντρωνόταν στην Κοζάνη το σύνολο των ανθρωπίνων πόρων των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της περιφέρειας ΔΜ και στο πλαίσιο ενός τριετούς σχεδίου ανάπτυξης.

13ον) Η διέλευση της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» από την Κοζάνη εξυπηρετεί τις Διεθνείς Σχέσεις της Σχολής (συνεργασία με ΑΕΙ του εξωτερικού, φιλοξενία φοιτητών & ερευνητών από χώρες της Ε.Ε., δικτύωση με Ερευνητικά Κέντρα της Ε.Ε. , κ.α.)

14ον) Η πόλη της Κοζάνης διαθέτει σημαντικούς αναπτυξιακούς φορείς που σχετίζονται με την Σχολή, όπως η Συνεταιριστική Τράπεζα, η Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝΚΟ), κ.λ.π. οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το ερευνητικό έργο των μελών Ε.Π. και αποτελούν πεδίο εφαρμογής και αξιοποίησης πρωτοπόρων δράσεων.

15ον) Η λειτουργία της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας για δεκαετίες στην Κοζάνη αποτέλεσε κίνητρο για την τοπική κοινωνία, η οποία προσαρμόστηκε και επένδυσε αναλόγως, τόσο σε διαμερίσματα χαμηλού μισθώματος για φοιτητές, σε βιβλιοπωλεία και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές. Στην παρούσα οικονομική κρίση η Κοζάνη προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές χαμηλών εισοδηματικών τάξεων να σπουδάσουν, σε αντίθεση με την πόλη της Καστοριάς που δεν διαθέτει επάρκεια ανάλογων κατοικιών και το μέσο κόστος μίσθωσης είναι εξαιρετικά υψηλό. Εξάλλου, με αναπτυξιακά και ορθολογικά κριτήρια είναι απαράδεκτο να αποδυναμώνεται μια περιοχή προκειμένου, με μικροπολιτικά και υποκειμενικά κριτήρια να ενδυναμωθεί μια άλλη.

16ον) Παντού και πάντα η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ευρίσκεται στο οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιφέρειας. Στη Δυτική Μακεδονία το διοικητικό και οικονομικό κέντρο ευρίσκεται στην Κοζάνη, τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας αυτής.

Είναι λοιπόν φανερό , ότι το αίτημα του Διευθυντή του Παραρτήματος της Καστοριάς για την μεταφορά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στην πόλη της Καστοριάς δεν έχει καμία αιτιολογική βάση.
Το Συμβούλιο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα και δηλώνει με την ποιο απόλυτα σαφή θέση την μη μετακίνηση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας από την Κοζάνη.
Στην περίπτωση δε που το Ίδρυμα συρρικνωθεί (δηλαδή καταργηθούν κάποια Τμήματα μεταξύ αυτών και εκείνα της Καστοριάς) το λογικό είναι να αποφοιτήσουν οι σπουδαστές και κατόπιν το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό να απορροφηθεί από τα Τμήματα της Κοζάνης.

Δείτε το PART 2 (ΜΕΡΟΣ 2)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.