Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδίαση του Δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη

14 Ιουνίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Τακτική Συνεδρίαση

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», στις 6:30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  προκειμένου για να λάβουν αποφάσεις σε 55 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά:
1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των μελετών: 1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Γεωλογική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 3. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 4. Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 5. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα». (Τ.Κ. Αβδέλλας).

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Μικροκλεισούρας Παλαιοκνίδης» (Δημοτική ενότητα Βεντζίου).

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Μ. 33/2007)» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ.

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Πολυνερίου».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Δ.Δ. Κοκκινιάς (Α.Μ. 146/2005)». Δημ. Ενότητα Ηρακλεωτών.

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου». (Δημοτική ενότητα Θ. Ζιάκα)

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρίου». (Δημοτική ενότητα Βεντζίου)

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή W.C. Σχολείου οικισμού Πριονίων».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή περίφραξης Νεκροταφείου – Δημοτικού Σχολείου οικισμού Καλλιθέας Τ.Δ. Καλλιθέας».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοιμητηρίου Κηπουρειού».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση δρόμων Κιβωτού».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Κιβωτού».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση τοίχων στην είσοδο του οικισμού Σπηλαίου».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμου Σπηλαίου (Αποπεράτωση)».

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Χαλικόστρωση και τεχνικά από Σταυρό προς Σκουπιδότοπο».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πέτρινου τοιχίου στους Λαϊτσέους».( Τ.Κ. Περιβολίου).

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» (Α.Μ. 008/2009), (πρώην κοιν. Περιβολίου).

21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» (Α.Μ. 24/2009), (πρώην κοιν. Περιβολίου).

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Δ.Δ. ΖΙΑΚΑ».

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ».

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ Δ.Δ. Θ. ΖΙΑΚΑ».

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ /2009».

26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δημοτικού δάσους Δ.Δ. Καλοχίου».

27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων».

28. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

29. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Πριονίων Τ.Δ. Καλλιθέας».

30. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πλακόστρωση – Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού».

31. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ».

32. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Παραδοσιακά καλντερίμια & εσωτερική οδοποιία Σαμαρίνας (Α.Μ. 211/2005)».

33. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 196.050,34 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Α’ και Β’ κατανομή έτους 2011).

34. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 3.240,00 € για υλοποίηση του προγράμματος που αφορά το Σχολικό Τροχονόμο.

35. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 370.090,00 € για την Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

36. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

37. Κατάρτιση σύμβασης για την υποστήριξη του Δήμου Γρεβενών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου βελτίωσης του εξωτερικού δικτύου κλάδων Α’, Β’ και Γ’ υδροδότησης των οικισμών του.

38. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» με τίτλο: «Κατασκευή Παραλλαγής Οδού στη θέση Βράχος της οδού Ζιάκα – Σπήλαιο (μετά της κατασκευής της οδικής σήραγγας)».

39. Έγκριση εκδηλώσεων 25ης Ιουνίου 1854, επέτειος μνήμης οπλαρχηγού Θεοδώρου Ζιάκα.

40. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε. στις 30/06/2011.

41. Νέα παράταση ισχύος παροχής ασφαλιστικών συμβολαίων αστικής ευθύνης ατυχημάτων για οχήματα και μηχανήματα του δήμου Γρεβενών.

42. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2011 Τ.Κ. Κηπουρείου και Τ.Κ. Μικρολιβάδου.

43. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2011 Τ.Κ. Ζιάκα.

44. Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

45. Καθορισμός ειδικοτήτων των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

46. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών.

47. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την στελέχωση των ΚΕΠ.

48. Εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου εργασίας στους υπαλλήλους καθαριότητας.

49. Καθιέρωση καθημερινού ωραρίου εργασίας σε βάρδιες για την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας.

50. Έγκριση της αριθμ. 1/2011 απόφασης του ΚΑΠΗ, περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2010.

51. Έγκριση χρήσης του ακινήτου που στεγάζεται σήμερα το ΚΕΠ έως ότου ολοκληρωθεί η μεταστέγασή του στο νέο κατάστημα.

52. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου.

53. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Κληματακίου.

54. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων της Τοποικής Κοινότητας Μικρολιβάδου.

55. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου Τοπικής Κοινότητας Φελλίου.

56. Έγκριση εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αβδέλλας.

57. Σχετικά με τη συναίνεση ή όχι για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 5.000 τ.μ. από το Αγρ/μα Αγίου Γεωργίου στον κτηνοτρόφο Κυριακίδη Αναστάσιο του Σάββα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Απόστολος Τσένης

This entry was posted on Τρίτη, 14 Ιουνίου, 2011 at 09:15 and is filed under ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply