Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ελεγχοι σε χιλιάδες δηλώσεις για «ψεύτικες» αποδείξεις

26 Μαΐου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Θα εξεταστούν και αυτές για τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου αλλά και οι χρεωστικές

Για πρώτη φορά το υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους όχι μόνο σε φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου αλλά και σε εκείνες που είναι χρεωστικές, δηλαδή ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει πρόσθετη φόρο. Αυτό σε μία προσπάθεια να ελεγχθούν τα μεγάλα ποσά αποδείξεων που αναγράφονται από το σύνολο σχεδόν των φορολογουμένων στον κωδικό 049 και εξασφαλίζουν σημαντική έκπτωση από τον φόρο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά, ως προς τις επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011 που έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις επεξεργασίας που αποστέλλει η Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο, έχουν αποφασιστεί τα εξής:

α) Όταν το ποσό της επιστροφής είναι πάνω από 1.500 ευρώ θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο Δ16 1067094/09 Μαΐου 2011 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ., που σας έχει κοινοποιηθεί, με την σημείωση ότι στον έλεγχο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις του κωδικού 049, οι οποίες μετά τον έλεγχο θα φυλάσσονται σε κλειστό φάκελο και θα παραμένουν στη Δ.Ο.Υ., όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 της ΠΟΛ 1094/15.3.2011 διαταγής μας.

β). Για τις λοιπές περιπτώσεις ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή χρεωστικό , ο έλεγχος θα γίνεται σε στοχευμένο και τυχαίο δείγμα, για την υλοποίηση του οποίου θα σταλούν ανά Δ.Ο.Υ., καταστάσεις φορολογουμένων από την Υπηρεσία μας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί καταστρατήγηση του κινήτρου με δήλωση ανακριβών ποσών στις δηλώσεις εισοδήματος , είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν οι συνέπειες που ορίζονται από το νόμο.

Επιπλέον και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1186/20.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά το θέμα της παραλαβής του κλειδαρίθμου και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ., διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου (αντί του ειδικού πληρεξουσίου), αρκεί η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης για την παραλαβή του κλειδαρίθμου η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να αναγράφεται σαν ειδικό πληρεξούσιο ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Επισημαίνεται επίσης ότι και σε περίπτωση προσκόμισης γενικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τον κλειδάριθμο από τις Δ.Ο.Υ.

ΒΗΜΑ

This entry was posted on Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2011 at 06:36 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply