Tο ΠΑΣΟΚ, σθεναρά αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κράτους ανοιχτού, λειτουργικού, αποτελεσματικού και ευέλικτου το οποίο μακριά από τη γραφειοκρατία, την πελατειακή λογική και την εχθρική αντιμετώπιση του πολίτη, θα λειτουργεί στηριγμένο στη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή των πολιτών, με διαφάνεια και λογοδοσία και μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και την ανάπτυξη της χώρας.
Ενός κράτους που θα παράγει δημόσιες πολιτικές – αυτός είναι ο κατ’ εξοχήν προορισμός του – θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη της χώρας και θα παρέχει δημόσιες υπηρεσίες με ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε όλους τους πολίτες αδιακρίτως, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Βασικός προσανατολισμός μας είναι να επανέλθει η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στο πεδίο του αυτονόητου:
Η δημόσια διοίκηση υπάρχει για να εφαρμόζει τις δημόσιες πολιτικές και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη.
Καλούμαστε να επαναχαράξουμε τις δομές, να εξετάσουμε και πάλι και να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να ξεκαθαρίσουμε το επιτελικό από το εφαρμοστικό στάδιο, να περιορίσουμε και ει δυνατόν να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την κρίσιμη ροή από την λήψη μιας πολιτικής απόφασης και τη θεσμική της κατοχύρωση έως τα αποτελέσματά της στην κοινωνία και στον κάθε πολίτη ειδικότερα. Η αποξένωση της διοίκησης από την κοινωνία έχει προκαλέσει χάσματα που επιτρέπουν περιχαρακώσεις και ευνοούν τη ανάπτυξη νοσηρών φαινομένων.
Η εφαρμογή ενός νέου οργανωτικού μοντέλου της επιτελικής Δημόσιας Διοίκησης με επίκεντρο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την επιτυχία του εγχειρήματος.
υμε ήδη επεξεργαστεί ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης με τίτλο «Αναμόρφωση του κράτους: προς ένα επιτελικό κράτος» στο πρότυπο του σχεδίου «Καλλικράτης» το οποίο ήδη εφαρμόζεται. Βασικό γνώμονα του προγράμματος «Αναμόρφωση του κράτους» αποτελεί η ολοκλήρωση του νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας που εισήγαγε στην αυτοδιοίκηση το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και η ανάπτυξη ενός νέου σχήματος συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες βαθμίδες της διοίκησης έτσι ώστε να παγιωθεί και να εμπεδωθεί ο επιτελικός χαρακτήρας του κράτους. Το πρώτο βήμα έγινε με τις ριζικές αλλαγές στους Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο βήμα αφορά στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Κεντρική Διοίκηση, δηλαδή στα Υπουργεία και στους σημαντικούς εποπτευόμενους φορείς. Έτσι θα επιτευχθεί η σύνθεση και η συναντίληψη της Κεντρικής διοίκησης με τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές από τη μία και τις περιφερειακές τοπικές αυτοδιοικήσεις από την άλλη.
Βασικό εργαλείο για τους στόχους που θέτουμε είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί αποτελεί μια επιλογή που συνδυάζει τη διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα, την ανάπτυξη με την εξοικονόμηση πόρων.

Έχουμε πετύχει πολλά ,στόχος μας είναι να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.
Δεσμευτήκαμε για πραγματική αξιοκρατία και διαφάνεια στις προσλήψεις αλλά και στην εξέλιξη στο δημόσιο. Ψηφίσαμε ήδη το νόμο για την αναμόρφωση του συστήματος των προσλήψεων και την καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ. Με αυτή τη πρωτοβουλία, όλες οι προσλήψεις γίνονται πλέον μέσω ΑΣΕΠ. Καταργήσαμε τη συνέντευξη και διορθώσαμε προϋπάρχουσες αδικίες του συστήματος. Βάλαμε τέλος στις πελατειακές σχέσεις που επικρατούν στις προσλήψεις του δημοσίου, επαναφέραμε την αξιοκρατία.
Δεσμευτήκαμε ότι θα πάρουμε κάθε μέτρο για τη δίκαιη και αξιοκρατική εξέλιξη και αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ψηφίστηκε και εφαρμόζεται ήδη ο νόμος για τo “Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)”.
Δεσμευτήκαμε να κάνουμε το κράτος πρότυπο διαφάνειας και εξυπηρέτησης του πολίτη. Ψηφίστηκε ήδη και εφαρμόζεται άμεσα ο νόμος για την «υποχρεωτική ανάρτηση όλων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – πρόγραμμα Διαύγεια».
Προχωρήσαμε στην απογραφή όλων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, του ανθρώπινου δυναμικού, για να δούμε, όχι μόνο πόσους δημόσιους υπαλλήλους έχουμε, αλλά και ποιες είναι οι γνώσεις τους, πού υπηρετούν και πώς μπορούν καλύτερα να αξιοποιηθούν, κάτι που θα βοηθήσει στην αναδιοργάνωση, όχι μόνο του κεντρικού κράτους, αλλά και στην αξιοποίηση ενός σημαντικού δυναμικού. Η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας.
Σήμερα, δεν έχουμε απλώς μια καταγραφή ονομάτων και μισθολογικής κατάστασης, αλλά και βασικών προσόντων, που θα μας επιτρέψουν να βρούμε καταρχήν ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία, ούτως ώστε όταν χρειαστεί το κράτος, ένα Υπουργείο, να κάνει κάποιο συγκεκριμένο έργο, να μπορεί να τους αξιοποιήσει.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Οικονομικών αναπτύσσεται η Ενιαία Αρχή Πληρωμών στο δημόσιο, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της μισθοδοσίας και την ακριβή αποτύπωση των αμοιβών και κάθε είδους αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων. Στο Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώνεται το Εθνικό Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο διασυνδέεται με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Εργαλείο απαραίτητο για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων από κάθε σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση.

«Πατώντας» στο κεκτημένο του «Καλλικράτη», δημιουργούμε ένα επιτελικό κράτος.

• Έχοντας ως πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό της διοίκησης ΕΙΝΑΙ η δημόσια διοίκηση, προχωρούμε στη βέλτιστη αξιοποίηση του.

Η πλήρης καταγραφή, αξιολόγηση, αναβάθμιση και ορθολογική ανακατανομή και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της διοίκησης είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις για μια ριζική αναμόρφωση του κράτους, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ διοίκησης και κοινωνίας. Εκ των πραγμάτων βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η νέα προσέγγιση των ανθρώπων της διοίκησης.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, τις δυνατότητές του και βεβαίως τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες. Για να επιτύχει αυτή η πρωτοβουλία και προκειμένου να ξεφύγουμε από στείρες και αναποτελεσματικές προσεγγίσεις των αναγκών –όπως γινόταν στο παρελθόν– χρειάζεται μια ορθολογικά σχεδιασμένη, συντονισμένη και αντικειμενική προσέγγιση.

Βασικός μας στόχος είναι η αξιολόγηση αλλά και η επιβράβευση των άξιων και ικανών υπαλλήλων, που μέχρι σήμερα δεν είχαν κίνητρο για να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.

• Αναβαθμίζουμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με βασικό στόχο τη μετατροπή του σε μήτρα αλλαγών και νέας πολιτικής σκέψης για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να γίνει ένα εργαστήρι για τις αλλαγές που θέλουμε στη Δημόσια Διοίκηση. Ένα εργαστήρι, που δεν θα είναι απλώς μια παθητική μετάδοση κάποιων ξερών γνώσεων, αλλά ένας χώρος συν-δημιουργίας από τις εμπειρίες των τόσων πολλών δημοσίων υπαλλήλων, αλλά βεβαίως και των ακαδημαϊκών και θεωρητικών.
Υπάρχει η βούληση να γίνουν αλλαγές. Και τότε είναι που η γνώση γίνεται πάρα πολύ σημαντική, διότι αποτελεί ένα εργαλείο ακριβώς για τον κάθε δημόσιο υπάλληλο, τον κάθε προϊστάμενο, τον κάθε υπεύθυνο στη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να μπορεί να επιφέρει αλλαγές με έναν αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο.
Το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης θα παίξει τον πραγματικά ιστορικό ρόλο που ο νομοθέτης στην αρχική του σύλληψη είχε προβλέψει, στοχεύοντας στην αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, στη στήριξη του δημόσιου υπαλλήλου, αλλά και στην εξυπηρέτηση τελικά του ίδιου του πολίτη, προς όφελος όλης της χώρας, της ανάπτυξης, της Δικαιοσύνης, της ευνομίας και του Ελληνισμού.

• Προωθούμε το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στο καθεστώς ατιμωρησίας

• Με βασική αρχή μας «την ίση αμοιβή για δουλειά ίσης αξίας», εισάγουμε το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο με στόχο «ένα δίκαιο, απλό και σύγχρονο μισθολόγιο που στη πραγματικότητα θα αποτελεί κίνητρο για να μπορεί ο δημόσιος υπάλληλος να δίνει το καλύτερό του εαυτό στην προσπάθεια εξυπηρέτησης του πολίτη».

• Σχεδιάζουμε μια πραγματική επανάσταση στην εξυπηρέτηση του πολίτη με την «Κάρτα του Πολίτη» η οποία θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα, ενώ θα αξιοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες πλέον θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν πλήθος συναλλαγών με τη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο.

• Προχωρούμε στη σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Βάζοντας οριστικά τέλος στη δημοσιονομική «μαύρη τρύπα» που καταπίνει τα χρήματα των φορολογουμένων, υποθάλπει φαινόμενα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς και υπονομεύει τις προσπάθειες του Ελληνικού λαού για έξοδο από την κρίση.
Με τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:
1. Ο συντονισμός της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
2. Η μείωση και ο έλεγχος των δαπανών του κράτους για τις δημόσιες συμβάσεις.
3. Η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
4. Η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.
5. Η τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
6. Η διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και για την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων .

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ν.Ε ΠΑΣΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.