Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Οδηγός για την υποβολή των e-δηλώσεων

20 Απριλίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Απαντήσεις στις συνηθέστερες απορίες που εκφράζουν οι φορολογούµενοι

Πώς αναγράφεται η αλλαγή κύριας κατοικίας, ποιον πίνακα συµπληρώνω για τα προστατευόµενα µέλη, τι ισχύει αν δεν συµφωνώ µε τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εµφανίζονται στο όνοµά µου; Αυτές είναι µερικές από τις συνηθέστερες απορίες των φορολογουµένων που υποβάλλουν τη δήλωσή τους µέσω του TAXISnet.
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) ανήρτησε στην ιστοσελίδα της οδηγό µε απαντήσε ιςστα ερωτήµατα που διατυπώνονται την περίοδο αυτή από όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά.
Στο µεταξύ, άρχισαν χθες να λήγουν οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2010 για περίπου 1,5 εκατ.  ελεύθερους επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις, εισοδηµατίες και αγρότες – η τελευταία προθεσµία λήγει την 5η Μαΐου.
Ιδού, οι συνηθέστερες απορίες των φορολογουµένων για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών τους:

Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης µπορεί να εµφανιστεί στο πάνω µέρος της οθόνης το µήνυµα: «Αποκλεισµός αναδυόµενου παραθύρου. Το αναδυόµενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόµενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ». Τι πρέπει να κάνω;
Κάντε κλικ και επιλέξτε: «Να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από αυτή την τοποθεσία πάντοτε…». Εν συνεχεία εµφανίζεται παράθυρο που ρωτάει: «Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόµενα παράθυρα από την τοποθεσία www1.gsis.

gr; Επιλέξτε ΝΑΙ (YES) και στη συνέχεια πατήστε επανάληψη (Retry). Συµπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 εµφανίζονται ερωτηµατικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συµβαίνει αυτό;
Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΓΓΠΣ.

Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάµος δεν έχει δηλωθεί ακόµη και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εµφανίζεται η σύζυγος;
Θα επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και µετά θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων (φροντίστε να ενηµερωθεί και το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη µεταβολή).

Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο από τον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόµατα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου. Στη συνέχεια θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων». Επειτα από αυτή τη διαδικασία θα µπορέσετε να προχωρήσετε στη συµπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης (φροντίστε να ενηµερωθεί και το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη µεταβολή).

Θέλω να δηλώσω προστατευόµενα µέλη. Ποιον πίνακα συµπληρώνω;
Πρέπει να συµπληρώσετε τον πίνακα 9 µε τα στοιχεία των προστατευόµενων µελών που σας βαρύνουν και τον πίνακα 3 µε τον αριθµό των µελών.

Πώς καταχωρίζω περισσότερες από 4 εγγραφές στον πίνακα 4.β4 (αφορά εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα);
Συµπληρώνετε αναλυτικά τις τρεις πρώτες γραµµές, στην 4η γράφετε «ως συνηµµένη κατάσταση» και στον κωδικό 915 γράφετε το σύνολο του γεωργικού εισοδήµατος που προκύπτει από τις ενδείξεις του υποπίνακα αυτού.

Εχω αλλάξει κύρια κατοικία µέσα στο 2010, πώς το δηλώνω;
Εάν τόσο η καινούργια κατοικία όπου διαµένετε όσο και η παλαιά εµφανίζονται στον σχετικό πίνακα, τότε χαρακτηρίστε και τις δύο ως κύριες, κάντε µεταφορά στη δήλωση, επιλέξτε την τελευταία κύρια κατοικία και κάντε ξανά µεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εµφανιστούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειµενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας θα µεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και στον κωδικό 708 για τη σύζυγο.

Θέλω να συµπληρώσω τον πινάκα 5.1 και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο εµφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχω στην κατοχή µου. Ποια θα δηλώσω;
∆ηλώνετε όποια ακίνητα θεωρείτε ότι ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα και λοιπές) και τέλος επιλέγετε µεταφορά στη δήλωση.

Θέλω να συµπληρώσω τον πινάκα 5.1 και επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο δεν εµφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που θέλω να δηλώσω.
Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα καταχωρίσετε τα στοιχεία των ακινήτων που θέλετε, θα τα χαρακτηρίσετε ανάλογα (κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα και λοιπές) και τέλος θα επιλέξετε µεταφορά στη δήλωση.

Αδυναµία συµπλήρωσης της ένδειξης «Φιλοξενούµενος» στο πεδίο «Ονοµατεπώνυµο Εκµισθωτή».
Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί χωρίς να συµπληρώσετε τους κωδικούς 091, 097 και 811. Η συµπλήρωση του ονοµατεπώνυµου ή της επωνυµίας του εκµισθωτή γίνεται αυτόµατα µε την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ στον σχετικό κωδικό (801, 802 κ.λπ.).

Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας µέχρι 200 τ.µ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;
Α) Αυτός που το παραχωρεί, το δηλώνει µόνο στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση.

Β) Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρηµένη κατοικία).

∆εν συµφωνώ µε κάποια από τα στοιχεία των αυτοκινήτων που εµφανίζονται στον πίνακα 5.1γ.
Τα στοιχεία Αυτοκινήτων έχουν συµπληρωθεί µε βάση τα αρχεία του TAXISnet. Αν διαφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο των κωδικών (750, 751, 752, 753) για διαγραφή, τροποποίηση ή προσθήκη αυτοκινήτου.
Οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τη συµπλήρωση της δήλωσης Ε1. Για την ενηµέρωση του αρχείου των οχηµάτων που τηρείται στo TAXISnet, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ. Στον πινάκα 5.1γ επιλέγετε το κίτρινο πλαίσιο και καταχωρίζετε µε τη σειρά όλα τα αυτοκίνητα τα οποία σας ανήκουν και στη συνέχεια κάνετε µεταφορά στη δήλωση. Στις τρεις πρώτες γραµµές θα εµφανιστούν αναλυτικά τα στοιχεία των τριών αυτοκινήτων και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτά και στην 4η γραµµή το λεκτικό «ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» και στον κωδικό 857-858 η αντικειµενική δαπάνη των λοιπών αυτοκινήτων.

Πώς µπορώ να τροποποιήσω – διαγράψω στοιχεία του πίνακα 5γ (αυτοκινήτων);
Για οποιαδήποτε τροποποίηση – διαγραφή θέλετε να πραγµατοποιήσετε, θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρίσετε τα στοιχεία που θέλετε και θα κάνετε µεταφορά στη δήλωση. Για να τροποποιήσετε στοιχεία από τα εµφανιζόµενα αυτοκίνητα, πρώτα κάνετε Διαγραφή Εγγραφής και στη συνέχεια εισαγωγή Νέας Εγγραφής µε τα σωστά στοιχεία. Αν τροποποιήσετε στοιχεία αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, επιλέξτε Μεταφορά στη Δήλωση. Αν δεν έχετε τροποποιήσει κανένα στοιχείο, επιλέξτε Επιστροφή στη Δήλωση.

Συµπλήρωση στοιχείων εργοδότη, σε περίπτωση πολλών εργοδοτών.
Εφόσον είστε µισθωτός και οι εργοδότες σας κατά το προηγούµενο έτος ήταν περισσότεροι από πέντε (5), γράψτε στις πρώτες τέσσερις γραµµές τους 4 εργοδότες που σας κατέβαλαν τα µεγαλύτερα ποσά εισοδήµατος και στην πέµπτη γραµµή την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ» µε ποσό το σύνολο του υπολειπόµενου εισοδήµατός σας.

Υπέβαλα την δήλωση Ε1 οριστικά και ξέχασα να συµπληρώσω κάποιον κωδικό.
Ενηµερωθείτε από τις οδηγίες συµπλήρωσης και αν ο κωδικός επιδέχεται τροποποίηση, τότε απευθυνθείτε στην αρµόδια ΔΟΥ για να κάνετε τροποποιητική δήλωση. Θέλω να συµπληρώσω στοιχεία στον πίνακα 10 και το σύστηµα δεν µε αφήνει.
Οι κωδικοί 901 και 902 θα συµπληρωθούν από την υπηρεσία TAXISnet.

Προσπαθώ να υποβάλω ηλεκτρονικά το Ε9 και δεν µου δίνεται η δυνατότητα αυτή.
Η δήλωση Ε9 θα υποβληθεί ηλεκτρονικά το διάστηµα από 1/6/2011 έως 30/6/2011

Η εγκυρότητα του εκκαθαριστικού

Το εκκαθαριστικό σηµείωµα που µπορείτε να εκτυπώσετε αµέσως µετά την υποβολή της δήλωσής σας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Η επιστροφή ή εξόφληση του πιστωτικού ή χρεωστικού ποσού φόρου γίνεται, µε τη γνωστή διαδικασία, µετά την αποστολή από τη ΓΓΠΣ του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, το οποίο θα λάβετε ταχυδροµικώς σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας / αποδέκτης του εκκαθαριστικού σας σηµειώµατος αµφισβητήσει την εγκυρότητά του, µπορείτε να του υποδείξετε να επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο www.gsis.gr και να ακολουθήσει τη διαδροµή:
n On-line Υπηρεσίες n Υπηρεσίες προς Πολίτες / Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες προς Δηµόσια Διοίκηση n Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων n Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

This entry was posted on Τετάρτη, 20 Απριλίου, 2011 at 15:33 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply