Η Κοµισιόν αποκάλυψε συµπαιγνία πολυεθνικών…

Καµπάνα συνολικού ύψους 315,2 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι πολυεθνικές εταιρείες Unilever καιProcter & Gamble από την ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποίατις κατηγορεί για καρτέλ µε στόχοτη χειραγώγηση των τιµών απορρυπαντικών ρούχων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας. Μάλιστα η υπόθεση ήταν γνωστή και στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία συνεργάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού. Οι οκτώ χώρες – µέλη της Ε.Ε. στις οποίες έδρασε το καρτέλ τωναπορρυπαντικών είναι εκτός από την Ελλάδα, οι Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία,Ισπανία, Ολλανδία και το Βέλγιο.
Οι εµπλεκόµενες στο καρτέλ εταιρείες παραδέχθηκαν τις αντιµονοπωλιακές πρακτικές που ακολουθούσαν στο διάστηµα 2002 – 2005 και, όπως δήλωσε ο επίτροπος για θέµατα Ανταγωνισµού Χοακίν Αλµούνια, «µε την παραδοχή της συµµετοχής τους στο καρτέλ, οι εταιρείες συνέβαλαν στη γρήγορη ολοκλήρωση της έρευνας και σε αντάλλαγµα η Επιτροπή µείωσε τα πρόστιµα». Ετσι η Procter & Gamble θα καταβάλει 211,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Unilever 104 εκατ. ευρώ.
Στην έρευνα της Επιτροπής συµπεριλαµβάνεται και η εταιρεία Henkel, η οποία όµως έλαβε πλήρη απαλλαγή διότι ήταν η πρώτηπου ενηµέρωσε την Επιτροπή για την ύπαρξη καρτέλ. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε στην εταιρεία έλεγχο τον Ιούνιο του 2008 µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων για το καρτέλ. Στη συνέχεια, η Procter & Gamble και ηUnilever υπέβαλαν και εκείνες αίτηση επιείκειας και η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους µείωσε κατά 50% στηνProcter & Gamble και 25% στην Unilever τα πρόστιµα. Οι συζητήσεις διευθέτησης που άρχισαν κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2010 ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 και όλοι οι εµπλεκόµενοι παραδέχθηκαν και αναγνώρισαν την εµπλοκή τους στο καρτέλ καθώς και τις ευθύνες τους.

Η «ΤΡΟΪΚΑ». Οι τρεις εταιρείες είναι οι σηµαντικότερες βιοµηχανίες παραγωγής σκόνης πλυσίµατος και απορρυπαντικών ρούχων στην ευρωπαϊκή αγορά και, σύµφωνα µε την Επιτροπή, η σύµπραξή τους στο καρτέλ διήρκεσε τρία χρόνια. Η σύµπραξη των εταιρειών άρχισε, µε βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «όταν οι εταιρείες εφάρµοσαν µια πρωτοβουλία µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των απορρυπαντικών». Ο περιβαλλοντικός στόχος, όµως, δεν τους υποχρέωνε να συντονίσουν τις τιµές τους. Οπως αναφέρει το Bloomberg, οι εταιρείες συµφώνησαν να µειώσουν το µέγεθος της συσκευασίας χωρίς να µειώσουν τις τιµές και εν συνεχεία αποφάσισαν από κοινού να τις αυξήσουν.

Οι εταιρείες οµολόγησαν την ενοχή τους για να εξασφαλίσουν µείωση στα πρόστιµα

Τριάντα ανοιχτές υποθέσεις στην Αθήνα
Στο µικροσκόπιο της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού έχουν µπει και είναι σε εξέλιξη 30 υποθέσεις και αυτεπάγγελτες έρευνες για διάφορους κλάδους.
Στις υποθέσεις αυτές περιλαµβάνονται κλάδοι όπως τα είδη προσωπικής υγιεινής (σαµπουάν, στοµατική υγιεινή, ξυριστικά είδη κ.τ.λ.), η ζυθοποιία, τα δοµικά υλικά, τα καύσιµα. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται επίσης η έκδοση τεσσάρων αποφάσεων που αφορούν την ακτοπλοΐα, τους µεσίτες, τα πετρελαιοειδή και τα αλµυρά σνακ. Πάντως από το 2007 έως σήµερα η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιµα σε τέσσερις υποθέσεις καρτέλ (για το γάλα, τα σούπερ µάρκετ, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τα πετρελαιοειδή), όπως επίσης και για αθέµιτες πρακτικές σε εταιρείες που αφορούν την αγορά του καφέ, των απορρυπαντικών, τα ξενόγλωσσα βιβλία και τα κατεψυγµένα λαχανικά.

«Μονοπωλιακές» ρήτρες και στην ελληνική αγορά

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α η αγορά των απορρυπαντικών βρίσκεται στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού από το 2004. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής για τον κλάδο των απορρυπαντικών εστίασε στη διερεύνηση των συµβάσεων µεταξύτων βιοµηχανιών και τωνλιανεµπορικών αλυσίδων. Αυτή η έρευνα αποτέλεσε την πρώτη κίνηση της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού µε στόχονα εξακριβώσει τις αιτίες για τις µεγάλες διαφορέςτιµών – έως και 90% – για τα ίδια προϊόντα στα ελληνικά ράφια σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.Μάλιστα, εκτός απότα απορρυπαντικά, έλεγχοι για παράνοµες ρήτρεςπου αλλοιώνουν τον ανταγωνισµό διενεργούνται και σε άλλα προϊόντα πολυεθνικών όπως βρεφικές πάνες, καθαριστικά, σαµπουάν, αφρόλουτρα και ξυριστικά είδη. Οιέλεγχοι αφορούν συµβάσεις που µπορεί να έχουν συναφθεί µεταξύ πολυεθνικών και λιανεµπόρων την τελευταία πενταετία. Οι έρευνες µέχρι σήµερα δεν έχουνδιαπιστώσει καρτέλ µεταξύ βιοµηχανιών γιατον καθορισµό τιµών, σύµφωνα όµως µε την πρώτη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού γιατον κλάδο των απορρυπαντικών τον Απρίλιο του 2009, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αντιανταγωνιστικών συµπράξεων (ρήτρες απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών) κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σε συµβάσεις που είχε συνάψειη εταιρεία Unilever Ηellas ΑΕΒΕ µε 6 αλυσίδες σούπερ µάρκετ (A-B Βασιλόπουλος,Μέτρο, Μάκρο, Βερόπουλος, Μασούτης και Aτλάντικ) την περίοδο2000-2002. Μάλιστα, για τηνυπόθεση αυτή η Επιτροπή επέβαλε στους εµπλεκόµενους πρόστιµο συνολικού ποσού 8 εκατ. ευρώ, από τα οποία 6,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν την εταιρεία Unilever.

Αθέµιτες πρακτικές φαίνεται να εντόπισε η Επιτροπή και σε ακόµα µία υπόθεση, στην οποία εµπλέκονται οι εταιρείες Colgate ΡalmoliveκαιColgate Ρalmolive Εµπορική, καθώς και λιανέµποροι.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς τον Αύγουστο του 2009 η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού έκρινε ότι πρέπει η έρευνά της να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων που διακινείη Colgate Ρalmolive στην Ελλάδα, καθώς από τις καταθέσεις µαρτύρων κατά την ακροαµατική διαδικασία για το θέµα των απορρυπαντικών προέκυψε ότι η ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών ενδέχεται να περιλαµβάνει και άλλα προϊόντα της Colgate (όπως είδη προσωπικής υγιεινής) που αποτελούν αντικείµενο των υπό εξέταση συµβάσεων της εταιρείαςµε τρία σούπερ µάρκετ, ένα Cash & Carry και έναν όµιλο αγορών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΥΦΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.