Περίπου 25 δήμοι, των οποίων τα οικονομικά είναι στο «κόκκινο» λόγω της υπερχρέωσης τους, αναμένεται να ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης που προωθεί η κυβέρνηση, γεγονός που σημαίνει ότι θα τους επιβληθεί ειδικό «Μνημόνιο».
Τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία με βάση και τη δέσμευση της χώρας μας έναντι της «τρόικας», απέστειλαν οι δήμαρχοι στη ειδική βάση δεδομένων, που συστήθηκε γι΄αυτό το σκοπό στο υπουργείο Εσωτερικών, δείχνουν ότι δεν θα το αποφύγουν.
Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εικόνα που υπήρχε έως σήμερα. Τα χρέη των δήμων προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 1,75 δισ. ευρώ, αν και μειώθηκαν περίπου κατά 300 εκατ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Με βάση τα νέα στοιχεία της απογραφής, πολύ περισσότερο από τους άλλους, δεν διαφοροποιούνται οι δήμοι, οι οποίοι κρατούν τα… σκήπτρα της υπερχρέωσης.
Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται Περίπου 25 δήμοι, των οποίων τα οικονομικά είναι στο «κόκκινο» λόγω της υπερχρέωσης τους, αναμένεται να ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης που προωθεί η κυβέρνηση, γεγονός που σημαίνει ότι θα τους επιβληθεί ειδικό «Μνημόνιο».
Τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία με βάση και τη δέσμευση της χώρας μας έναντι της «τρόικας», απέστειλαν οι δήμαρχοι στη ειδική βάση δεδομένων, που συστήθηκε γι΄αυτό το σκοπό στο υπουργείο Εσωτερικών, δείχνουν ότι δεν θα το αποφύγουν.
Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εικόνα που υπήρχε έως σήμερα. Τα χρέη των δήμων προς τις τράπεζες υπερβαίνουν τα 1,75 δισ. ευρώ, αν και μειώθηκαν περίπου κατά 300 εκατ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Με βάση τα νέα στοιχεία της απογραφής, πολύ περισσότερο από τους άλλους, δεν διαφοροποιούνται οι δήμοι, οι οποίοι κρατούν τα… σκήπτρα της υπερχρέωσης.
Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται οι δήμοι Πειραιώς (131 εκατ. ευρώ), Αθηναίων (129 ΕΚΤ. ευρώ), Ρόδου (62 εκατ. ευρώ), Αχαρνών (55 εκατ. ευρώ), Αμαρουσίου (52 εκατ. ευρώ), Φυλής (47 ΕΚΤ. ευρώ), Θεσσαλονίκης (43 εκατ. ευρώ), Ασπρόπυργου (42 ΕΚΤ. ευρώ), Νίκαιας (40 εκατ. ευρώ), Ιωαννίνων (38 εκατ. ευρώ), Περιστερίου (38 εκατ. ευρώ), Κέρκυρας (31 εκατ. ευρώ), Ζωγράφου (26,5 εκατ. ευρώ) κ. λπ.
Μετά τη σύσταση της ειδικής βάσης δεδομένων για τα οικονομικά των δήμων, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να έχει μία σαφή εικόνα για την κατάστασή τους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών καταρτίζει και την υπουργική απόφαση για τον μηχανισμό εξυγίανσής τους.

Ο μηχανισμός
Η δημιουργία του μηχανισμού εξυγίανσης αποτελεί, εκτός των άλλων, και απαίτηση της «τρόικας» που θεωρεί ότι η βελτίωση των οικονομικών των δήμων αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της 4ης δόσης.
Ήδη, η κυβέρνηση, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών στο «Βήμα on line», έχει προωθήσει δύο ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δήμων.

Αφενός δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και αφετέρου επιτρέπεται στους δήμους να συνάπτουν δάνεια για την κάλυψη των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών τους, έτσι ώστε να είναι πάντοτε ισοσκελισμένοι.
Με το νέο μηχανισμό εξυγίανσης ως υπερχρεωμένοι θα θεωρούνται οι δήμοι των οποίων οι ετήσιες υποχρεώσεις σε τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν το 20% των τακτικών εσόδων ή το συνολικό τους χρέος υπερβαίνει το 100% των τακτικών τους εσόδων.
Στους υπερχρεωμένους δήμους αναμένεται να μπουν ορκωτοί λογιστές, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν και συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυγίανσης με μέτρα, δράσεις και χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυστηρό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων, θα απαγορεύονται οι προσλήψεις προσωπικού και θα επέλθει μαχαίρι στις δαπάνες τους.
Στους υπερχρεωμένους δήμους. σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών, θα δίνεται η δυνατότητα να προσφεύγουν και στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης.
Ο λογαριασμός αυτός δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
«Μία καινοτομία του νέου μηχανισμού», όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, «θα είναι ότι στο λογαριασμό αλληλεγγύης θα μπορούν να συμβάλουν και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας».
Μετά τη σύσταση της ειδικής βάσης δεδομένων για τα οικονομικά των δήμων, που επιτρέπει στην κυβέρνηση να έχει μία σαφή εικόνα για την κατάστασή τους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών καταρτίζει και την υπουργική απόφαση για τον μηχανισμό εξυγίανσής τους.

Ο μηχανισμός
Η δημιουργία του μηχανισμού εξυγίανσης αποτελεί, εκτός των άλλων, και απαίτηση της «τρόικας» που θεωρεί ότι η βελτίωση των οικονομικών των δήμων αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της 4ης δόσης.
Ήδη, η κυβέρνηση, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών στο «Βήμα on line», έχει προωθήσει δύο ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των δήμων.
Αφενός δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων και αφετέρου επιτρέπεται στους δήμους να συνάπτουν δάνεια για την κάλυψη των ελλειμμάτων των προϋπολογισμών τους, έτσι ώστε να είναι πάντοτε ισοσκελισμένοι.
Με το νέο μηχανισμό εξυγίανσης ως υπερχρεωμένοι θα θεωρούνται οι δήμοι των οποίων οι ετήσιες υποχρεώσεις σε τοκοχρεολύσια υπερβαίνουν το 20% των τακτικών εσόδων ή το συνολικό τους χρέος υπερβαίνει το 100% των τακτικών τους εσόδων.
Στους υπερχρεωμένους δήμους αναμένεται να μπουν ορκωτοί λογιστές, ενώ υποχρεούνται να εκπονήσουν και συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυγίανσης με μέτρα, δράσεις και χρονοδιάγραμμα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυστηρό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων, θα απαγορεύονται οι προσλήψεις προσωπικού και θα επέλθει μαχαίρι στις δαπάνες τους.
Στους υπερχρεωμένους δήμους. σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών, θα δίνεται η δυνατότητα να προσφεύγουν και στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης.
Ο λογαριασμός αυτός δημιουργείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
«Μία καινοτομία του νέου μηχανισμού», όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, «θα είναι ότι στο λογαριασμό αλληλεγγύης θα μπορούν να συμβάλουν και τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.