Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ξεκινά ο νέος Επενδυτικός Νόμος, ύψους 3,2 δισ. ευρώ

13 Απριλίου, 2011 by Χρήστος Μίμης

Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης
Μέχρι το τέλος Μαΐου καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου που θα ενισχύσει με 3,2 εκατ. ευρώ επενδύσεις. Από το σύνολο των χρημάτων αυτών τα 2,2 δισ. ευρώ είναι φοροαπαλλαγές και τα 800 εκατ. ευρώ ενισχύσεις όπως ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Μ. Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη Τύπου ανακοινώνοντας την ενεργοποίηση του επενδυτικού νόμου.
Ο υπουργός σημείωσε ότι εντός εξαμήνου θα ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Ταυτόχρονα, όπως είπε, ενεργοποιείται το νέο Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ) που πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά στη στήριξη των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ, στις εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.
Με την πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ, δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, με κίνητρα όπως είναι οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και την ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του ΕΤΕΑΝ.
Ακόμη, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν και οι αποφάσεις με τις οποίες θα ενεργοποιηθούν τα καθεστώτα της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και δικτύωσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ευρύ πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.
Ο υπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να δοθεί χρόνος στους υποψήφιους επενδυτές να προετοιμαστούν, και κάθε επενδυτής μπορεί πλέον να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών μέχρι και την 31η Μαΐου ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινά και τυπικά η λειτουργία των σχετικών Γραφείων (αρχικά από τις οδούς Κοραή και Κατεχάκη ενώ σταδιακά θα γίνουν γραφεία σε όλη την Ελλάδα).

Με την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου (α’ εξάμηνο 2011) διατίθενται κίνητρα ύψους 800 εκ ευρώ ενισχύσεων και 2,2 δισ. ευρώ φοροαπαλλαγών για τη γενική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή.

Στα μέσα του μήνα ξεκινάει και η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων με την επιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για τη Β’ προκήρυξη προβλέπονται επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή, ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ποσά επιχορηγήσεων και leasing για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για Τεχνολογική Ανάπτυξη και για Περιφερειακή Συνοχή, που δεν θα απορροφηθούν στην πρώτη προκήρυξη, μεταφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο.
Ο υπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα την καινοτόμο διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Μετά την υπηρεσία μιας στάσης και το ΓΕΜΗ, είναι η δεύτερη “επανάσταση” που εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται στον τρόπο λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ενώ τόνισε ότι ”δεν υπάρχει πλέον καμία επαφή του επενδυτικού κοινού με τους αξιολογητές παρά μόνο στην υποβολή του φακέλου”.
Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου μας και λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση και υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφρειάς του.
Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής και συγκεκριμένα οι καινοτομίες σε αυτό το στάδιο αφορουν:
– στα δικαιολογητικά που απαιτούνται (είναι απλά, και πολύ λιγότερα από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) ενώ τα περισσότερα υποστηρίζονται από υποδείγματα που συμπληρώνονται απευθείας στο Πληροφοριακό Σύστημα).
– Ο επιχειρηματίας που υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των όσων καταθέτει. Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, κάθε επιχειρηματίας μπορεί να κληθεί να αποδείξει όσα έχει καταθέσει και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστεί τις συνέπειες.
Η επιλογή των σχεδίων θα γίνεται με βάση την προσδοκώμενη βιωσιμότητά τους και όχι τον έλεγχο των περιφερειακών δικαιολογητικών που ούτως ή άλλως πρέπει να αποτελούν φροντίδα και ευθύνη του επιχειρηματία.

Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ

Τις επόμενες ημέρες προκηρύσσεται, είπε ο υπουργός, και ο διαγωνισμός για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν σε έξι δράσεις.
Από αυτές, οι τρεις πρώτες αφορούν στο νέο επενδυτικό, δηλαδή είναι δράσεις Γενικής Επιχειρηματικότητας, Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων, Συνέργειας – Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητας των Νέων.
Οι άλλες τρεις είναι δράσεις Εξωστρέφειας, Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομ, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ και η τελευταία είναι η δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων και Ποτών.
Ο υπουργός τόνισε ότι “το Ταμείο Επιχειρηματικότητας νοηματοδοτεί με τη σειρά του την αναπτυξιακή προσπάθεια. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, ο τουρισμός, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η μεταποίηση, η νεανική επιχειρηματικότητα, η δικτύωση δεν είναι απλά δράσεις, αλλά πυλώνες της επανεκκίνησης της εθνικής μας οικονομίας”.

Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Προβλέπεται, οι πόροι των Ταμείων Δανειοδότησης να ανέλθουν στο ύψος των 1,2 δισ. ευρώ.
Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.

Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
Κάθε τράπεζα είναι αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα υποψήφιο, διατίθεται για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα. Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, συγκεντρώνει την ανώτερη βαθμολογία.
Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι:

Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα,
Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν δάνεια σε καθυστέρηση από παλαιότερα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από αυτή (κατά την εκταμίευση του δανείου).
“Πεποίθησή μου είναι ότι τώρα παίρνουμε την κρίσιμη στροφή για τη μεγάλη αλλαγή. Αλλαγή κανόνων, αλλά κυρίως αλλαγή νοοτροπίας που θα απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας να επιχειρήσουν και να επενδύσουν, και κυρίως τη νέα γενιά να γίνει ο μπροστάρης ενός νέου αναπτυξιακού θαύματος” είπε ο υπουργός.

Απάντηση Κωστή Χατζηδάκη
Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τον επενδυτικό νόμο και το ΕΤΕΑΝ, ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, εκτίμησε ότι ο νόμος αυτός δεν πρόκειται να δώσει φέτος στην αγορά.

«Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπει κλιμακώνονται σε μία οκταετία, οι δε φοροαπαλλαγές, όταν εγκριθούν δεν αφορούν την χρήση του 2011. Φέτος θα γίνουν μόνο αποπληρωμές, βάσει του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου. Η δε κατάργηση του νόμου αυτού, χωρίς την άμεση υιοθέτηση νέου, στέρησε την αγορά για το 2011 από τη δυνατότητα εκταμίευσης πόρων μέσω του νέου νόμου. Με δυσμενείς επιπτώσεις ως προς την χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων για το 2011. Ο νέος επενδυτικός νόμος, επομένως, δεν θα έχει δυστυχώς κανένα άμεσο αποτέλεσμα στη ρευστότητα της αγοράς» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

This entry was posted on Τετάρτη, 13 Απριλίου, 2011 at 20:33 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply