Η Αναπτυξιακή Γρεβενών διοργάνωσε την Πέμπτη 31 Μαρτίου συνάντηση εργασίας διακρατικών εταίρων με θέμα «Νέες Πηγές Απασχόλησης στην Ευρώπη». Η συνάντηση εντάσσεται στο έργο «European NEW JOBS» του οποίου επικεφαλής είναι η Κοινοπολιτεία Δήμων της Valle del Guadiato της Ανδαλουσίας (Ισπανία) και συμμετέχουν εκτός από την ΑνΓρε και την ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Ελλάδα) και η Harz_AG από τη Γερμανία. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια της Ανδαλουσίας και την Ε.Ε.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και η ανάλυση νέων δεδομένων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τις πηγές απασχόλησης στις περιοχές Valle del Guadiato και Γρεβενών σε διάφορους τομείς απασχόλησης. Επίσης έγινε παρουσίαση καλών πρακτικών ενίσχυσης των πηγών απασχόλησης μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα που καταστρώνουν και υλοποιούν οι παραπάνω φορείς. Στη συνάντηση συμμετείχαν στελέχη της ΑνΓρε που διαχειρίζονται ευρωπαϊκά προγράμματα και στελέχη της Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato και του Servicio Andaluz de Empleo. Οι εταίροι θα συναντηθούν εκ νέου τον επόμενο Φεβρουάριο με τη συμμετοχή φορέων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.