Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Πέτρος Σιούλης» του Διοικητηρίου Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος».

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλιού Δημοτικού Σχολείου Μηλέας και αλλαγή χρήσης σε κέντρο παλαιοντολογίας».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Δ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ».

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΥΔΕΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ Θ. ΖΙΑΚΑ».

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ ΣΠΗΛΑΙΟΥ».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΑΚΙΟΥ».

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Δ. ΚΙΒΩΤΟΥ».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση του ρέματος για την αντιπλημμυρική προστασία».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αίθουσας γυμναστικής».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΑΗΔΟΝΙΩΝ».

14. Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ-ΚΑΛΟΝΗΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ»

15. Έγκριση του αριθμ. 3/2011 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

16. Έγκριση του αριθμ. 11/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 7ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

17. Έγκριση της αριθμ. 1/2011 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής του 8ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

18. Έγκριση του αριθμ. 1/2011 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 2ου & 6ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

19. Έγκριση του αριθμ. 19/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

20. Έγκριση του αριθμ. 21/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 4ου & 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

21. Έγκριση της αριθμ. 16/2010 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

22. Έγκριση του αριθμ. 2/2011 Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

23. Έγκριση της αριθμ. 12/10 πράξης της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Τ.Δ. Αγίων Θεοδώρων και Δημοτικού Σχολείου Ανθρακιάς Δήμου Γρεβενών, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

24. Έγκριση του αριθμ. 1/2011 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κρανιάς, περί εγκρίσεως απολογισμού Οικ. Έτους 2010.

25. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών και απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. για το έτος 2011.

26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ για το έτος 2011.

27. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας υπαίθρου πλανόδιου εμπορίου.

28. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 2/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Πόρου σχετικά με την απόσυρσή του από την δωρεά παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στον Πόρο.

29. Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων στις δημοτικές & τοπικές κοινότητες του Δήμου Γρεβενών.

30. Συγχώνευση Νομικών προσώπων του Δήμου και σύσταση νέου κατά της διατάξεις του Ν. 3852/10.

31. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων και Κοινωφελών Επιχειρήσεων στην Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

32. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Α΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου και σύσταση νέας κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

33. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Β΄/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου και σύσταση νέας κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

34. Ορισμός τριών (3) μελών-εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών, στο Δ.Σ. του Σύνδεσμου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και κοινοτήτων με τους αναπληρωτές τους.

35. Επανάληψη ψηφοφορίας για την επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης για τον Δήμο Γρεβενών.