Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση, κατέθεσε ο Βουλευτής του Ν. Γρεβενών κ. Θ. Χαντάβας, μαζί με άλλους δεκαπέντε (15) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και τα διοικητικά προβλήματα στις υπηρεσίες πρόνοιας, που έχουν προκύψει με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου του «Καλλικράτη».

Πιο συγκεκριμένα, οι δεκαέξι (16) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας την τεράστια σημασία που έχει η συγκεκριμένη πολιτική για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης χιλιάδων οικογενειών, ζητούν από τον Υπουργό Εσωτερικών να απαντήσει σε ποιες συγκεκριμένες κι άμεσες πρωτοβουλίες θα προβεί προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να καταβληθούν τα επιδόματα τον μήνα Μάρτιο.

Αναλυτικά η ερώτηση όπως κατατέθηκε στην Βουλή είναι:

« Η επιδοματική πολιτική αποτελεί βασική παράμετρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χιλιάδες οικογένειες που σηκώνουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος ενός προσώπου ανήμπορου ή ανίκανου λόγω της ιδιαιτερότητάς του να μπει στην παραγωγική διαδικασία, αναμένουν την καταβολή των ως άνω επιδομάτων για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Τα επιδόματα πρέπει να καλύπτουν ένα πραγματικό αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Παρά ταύτα και το σημερινό τους επίπεδο είναι αναγκαίο για ανθρώπους και οικογένειες που στερούνται και τα στοιχειώδη.

Η Κυβέρνηση οφείλει στο πλαίσιο υλοποίησης ενός «Προγράμματος Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος», να εξετάσει με προσοχή εξαντλώντας όλα τα περιθώρια την βελτίωση των ως άνω επιδομάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προβεί άμεσα στις δέουσες διοικητικές παρεμβάσεις ώστε να επιλυθούν τα διοικητικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτης». Είναι γνωστό ότι, ενώ οι υπηρεσίες πρόνοιας που είχαν την ως άνω ευθύνη σε επίπεδο Νομού, έχουν μεταφερθεί στους κεντρικούς Δήμους των Νομών, οι αντίστοιχοι κοινωνικοί λειτουργοί ανήκουν ακόμα στις Περιφέρειες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ποιο θα είναι το πολιτικό και κοινωνικό κόστος σε περίπτωση που το μήνα Μάρτιο δεν θα είναι εφικτή η καταβολή επιδομάτων σε χιλιάδες ανθρώπους που ζουν με αυτό το πενιχρό επίδομα».

Καταλήγοντας στην ερώτησή τους οι Βουλευτές ερωτούν, σε ποιες συγκεκριμένες, άμεσες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες θα προβεί ο κ. Υπουργός,  ώστε να αποφευχθεί ένα ανεπιθύμητο γεγονός με δυσάρεστες συνέπειες.”