Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Ράμμος συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποίησε επίσκεψη στις 16/02/2011 στον  νεοεκλεγέντα Αντιπεριφερειάρχη   Δυτ.Μακεδονίας κ. Δασταμάνη Γεώργιο. Στην συνάντηση αντηλλάγησαν απόψεις και έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Επίσης έγινε ενημέρωση του κ. Δασταμάνη σχετικά με τις θέσεις του Επιμελητηρίου που αφορούν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις των Γρεβενών, λόγω της οικονομικής κρίσης.