Την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Πέτρος Σιούλης» του Διοικητηρίου Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης», για λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης για την κάλυψη της προκηρυχθείσης θέσης του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης για τον Δήμο Γρεβενών.
2.      Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Γρεβενών.
3.      Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Γρεβενών.
4.      Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Γρεβενών.
5.      Λήψη απόφασης επί του θέματος: «Συνενώσεις-Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης».
6.      Λήψη απόφασης για τη λύση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών».
7.      Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή βρύσης στο Δ.Δ. Μοναχιτίου».
8.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Κοινότητα Περιβολίου».
9.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Αγίου Κοσμά».
10.  Έγκριση της αριθμ. 12/2010 πράξης της Σχολικής Επιτροπής του 2ου & 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
11.  Έγκριση του αριθμ. 1/2011 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
12.  Έγκριση της αριθμ. 17/2010 πράξης της Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
13.  Έγκριση της αριθμ. 10/2010 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
14.  Έγκριση της αριθμ. 7/2010 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ) Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
15.  Έγκριση του αριθμ. 7/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Δ.Δ. Αμυγδαλεών Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
16.  Έγκριση της αριθμ. 6/2010 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Δ.Δ. Μεγ. Σειρηνίου Δήμου Γρεβενών, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
17.  Έγκριση της αριθμ. 20/2010 Πράξης της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βεντζίου, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
18.  Έγκριση του αριθμ. 5/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Βατολάκκου, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.
19.  Έγκριση του αριθμ. 7/2010 πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου, περί απολογισμού Οικ. Έτους 2010.