Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν με τις αντίστοιχες ειδικότητες στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν. Γρεβενών για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

15 Σεπτεμβρίου, 2020 by Χρήστος Μίμης

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ  λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την τροποποίηση της υπʼ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.38396, Αθήνα 10-07-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα : “Λειτουργία Δ.ΙΕΚ εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021”  ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν. Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, Χειμερινό 2020Β΄ θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η επιλογή γίνεται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

(παλαιών αποφοίτων ιδίας ή  συναφούς ειδικότητας σε τμήμα που ήδη λειτουργεί).

Η κατάταξη γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 2 (δύο) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης (με δυνατότητα μερικής ή πλήρους απαλλαγής).

Δικαιολογητικά για την επιλογή-κατάταξη των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων <<Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα :


  • Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία , ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ).
  • Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ,Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου (υποχρεωτικά), ΤΕΛ, εξειδίκευση ΕΠΛ, καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.ΕΚ.).
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά).
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, αν υπάρχει, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο
  • Βεβαίωση ΑΜΑ ( Αριθμός Μητρώου Ασφαλιζομένου)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών: εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε.

  • Αναλυτική Βαθμολογία ή Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου
  • Β.Ε.Κ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) (αφορά τους καταρτιζόμενους ΙΕΚ και αποφοίτους συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ.).

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής-κατάταξης στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ (Τέρμα Ταλιαδούρη  Μαθητική Εστία)  καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084223-6971851315

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Δ.ΙΕΚ       Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν. Γρεβενών

  κ. ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΠΙΠΙΝΑ         Δρ. ΚΑΠΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

This entry was posted on Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, 2020 at 10:52 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply