Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ο Νίκος Σίμηνας ένας από τους ειδικούς συμβούλους του Δήμου Δεσκάτης

24 Οκτωβρίου, 2019 by Χρήστος Μίμης

Δείτε το βιογραφικό που κατέθεσε:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • 1996-2001 Τ.Ε.Ι Λάρισας– Κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λάρισας, (Κατηγορία ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) με βαθμό 6,1.
 • Έχω ολοκληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία υπηρετώντας στην Πολεμική Αεροπορία.
 • Είμαι κάτοχος πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσας του University of Cambridge από τον Ιούνιο του 1990.
 • Κατέχω πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από το University of Cambridge από τον Ιούνιο του 2007.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 • Νοέμβριος 2018 –Εργάζομαι με έδρα την Κοζάνη, ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα

Αύγουστος 2019 της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πολ. Μηχανικού.

 • Νοέμβριος 2017 –Τεχνικός σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Ειδική   Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ. .Ε.Π. .Μ.).
 • Νοέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2016

Συγκεκριμένα εργάστηκα ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τις ανάγκες της Μονάδας Β1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (Εγκεκριμένο μητρώο Συμβούλων της ΕΥΔΕΠ

 • ΠΔΜ) της Πράξης “Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ ” με κωδικό ΟΠΣ 5001125.

Οι υπηρεσίες μου αφορούσαν τη διαχείριση έργων στον τομέα «Τεχνική Υποστήριξη Μονάδων Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας Έξυπνης Εξειδίκευσης και Κοινωνικής Ένταξης».

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μου αφορούσαν τη διαχείριση έργων στους τομείς:

 • Έλεγχος εισερχομένων εγγράφων Τελικών Δικαιούχων που αποστέλλονται στην υπηρεσία και εισαγωγή τελικών στοιχείων στο ΟΠΣ με μέριμνα του Προϊσταμένου της Μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. (Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας υποβληθέντων Τεχνικών Δελτίων Υποέργων ΤΔΥ, Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας δαπανών & υποβληθέντων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης ΔΔΔΠ, Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας υποβληθέντων Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης ΔΔΔΠ).
 • Οργάνωση των φακέλων έργων
 • Έλεγχος του συνόλου των εγγράφων των Τελικών Δικαιούχων που αποστέλλονται ως «Εκθέσεις Ολοκλήρωσης» και εισαγωγή στοιχείων ολοκλήρωσης των πράξεων στο ΟΠΣ με μέριμνα του Προϊσταμένου της Μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. για τα υλοποιούμενα τρέχοντα ενταγμένα έργα.

Τεχνικός σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ. .Ε.Π. .Μ.).

Συγκεκριμένα εργάστηκα ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τις ανάγκες της Μονάδας Β1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (Εγκεκριμένο μητρώο Συμβούλων της ΕΥΔΕΠ

 • ΠΔΜ) της Πράξης “Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ ” με κωδικό ΟΠΣ 5001125.

Οι υπηρεσίες μου αφορούσαν τη διαχείριση έργων στους τομείς:

 • Έλεγχος εισερχομένων εγγράφων Τελικών Δικαιούχων που αποστέλλονται στην υπηρεσία και εισαγωγή τελικών στοιχείων στο ΟΠΣ με μέριμνα του Προϊσταμένου της Μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. για τα υλοποιούμενα ενταγμένα έργα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61 – κατά προτεραιότητα – (Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας υποβληθέντων Τεχνικών Δελτίων Υποέργων ΤΔΥ, Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας δαπανών & υποβληθέντων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης ΔΔΔΠ, Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας υποβληθέντων Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης ΔΔΔΠ). (ΣΥΝΟΛΟ 55 ΕΡΓΑ).
 • Οργάνωση των φακέλων έργων (υλοποιούμενα και προς ολοκλήρωση) του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61 – κατά προτεραιότητα – ΣΥΝΟΛΟ 55 ΕΡΓΑ
 • Έλεγχος του  συνόλου  των  εγγράφων  των  Τελικών  Δικαιούχων  που
 • Αύγουστος 2011 – Σεπτέμβριος 2014

αποστέλλονται ως «Εκθέσεις Ολοκλήρωσης» και εισαγωγή στοιχείων ολοκλήρωσης των πράξεων στο ΟΠΣ με μέριμνα του Προϊσταμένου της Μονάδας Β1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. για τα υλοποιούμενα και προς ολοκλήρωση ενταγμένα έργα του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας 61 – κατά προτεραιότητα (ΣΥΝΟΛΟ 55 ΕΡΓΑ).

 • Επεξεργασία στοιχείων για την ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (και ολοκλήρωση) του Ε.Π. «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013»(εκχώρηση Δυτικής Μακεδονίας)
 • Τήρηση ημερολογίου και (ηλεκτρονικά) εργασιών και Αρχείων επιτελικής ενημέρωσης (Ε.Ε, ΕΥΣΕ)

Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Δεσκάτης (ΟΤΑ Ά Βαθμού), της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με αντικείμενο τη Διαχείριση Έργων.

Συγκεκριμένα

 • Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την ωρίμανση, την ένταξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων (και όχι μόνο) πράξεων που αφορούν αναπτυξιακά τεχνικά έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων εξειδικευμένης τεχνικής και διοικητικής φύσεως που απορρέουν από τα στάδια της υποβολής, της αξιολόγησης και ακολούθως από την ένταξη τους έως και την παρακολούθηση της υλοποίησης τους.
 • Υπεύθυνος παρακολούθησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθώς και υπεύθυνος τήρησης κανόνων Δημοσιότητας.
 • Υπεύθυνος ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών και άλλων διοικητικών Στοιχείων (συμβάσεις, ΤΔΕ, ΤΔΥ, ΔΔΔΠ, ΔΠΠ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (ΟΠΣ).
 • Υπεύθυνος τήρησης φακέλων έργων σύμφωνα με τα πρότυπα των διενεργούμενων Έλεγχων και σύμφωνα με το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.
 • Υπεύθυνος Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Δεσκάτης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:2008
 • Υπεύθυνος Γραφείου Δομής Υποστήριξης & Παρατήρησης της Απασχόλησης ΕΚΟ (Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με MIS: 375983
 • Υπεύθυνος Γραφείου Τοπικής Αντένας Δομής Υποστήριξης των Ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με MIS: 383594
 • Υπεύθυνος παρακολούθησης προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με αντικείμενο την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων εξειδικευμένης τεχνικής και διοικητικής φύσεως, την υποβολή φακέλου αίτησης για του Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δεσκάτης, την παρακολούθηση της ένταξης τους και την υλοποίηση τους (τήρηση φακέλων, τήρηση κανόνων δημοσιότητας κτλ)
 • Υπεύθυνος του Δήμου για την ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

[Τηλ. Δήμου Δεσκάτης: 24624351101]

 

·  Μάρτιος   2011   –   Μάιος Από 02-03-2011 έως και 24-05-2011 εργάστηκα στη Δημόσια Επιχείρηση
2011
Ηλεκτρισμού  Α.Ε.  ως  έκτακτος  ημερομίσθιος  εργάτης  (φύλακας)  στον
Υποτομέα  Φύλαξης  Εγκαταστάσεων  και  Εξοπλισμού  του  Λιγνιτικού
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

 • Ιούλιος 2003 – Ιούλιος 2010
 • Απρίλιος 2001 – Οκτώβριος 2001

Εξωτερικός Συνεργάτης – Τεχνικός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας).

 

 • Από 01-07-2003 έως 01-10-2009 εργάστηκα σε θέματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στον Άξονα 007 «Τεχνική Βοήθεια» συμπεριλαμβανομένων και των Μέτρων των δράσεων «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του προγράμματος, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ).
 • Από 01-10-2009 έως 30-06-2010 εργάστηκα σε θέματα που αφορούν στον τομέα της «Έρευνας – Επιχειρηματικότητας – Ψηφιακής Σύγκλισης» καθώς και σε θέματα Τεχνικής Βοήθειας και Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος, στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΣΠΑ).
 • Στα πλαίσια των Οριζόντιων Δράσεων του «Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας «συνΕνέργεια», συμμετείχα ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε επιχειρηματική αποστολή στη Γερμανία στο κρατίδιο Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας από 9-12 Σεπτεμβρίου 2008 που είχε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης και συνεργασιών του επιστημονικού και επιχειρηματικού δυναμικού του Πόλου Καινοτομίας και των φορέων υλοποίησης έργων, με αντίστοιχους φορείς στη Γερμανική Περιφέρεια.

Πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στη «Δ.Ε.Μ.Κ.Ο» Κοζάνης (Δημοτική Επιχείρηση Μελετών-Κατασκευών Κοζάνης).

 

ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • άριστη γνώση των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (3ο ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) που αποκτήθηκε από την εργασιακή μου εμπειρία δέκα (10) ετών και μάλιστα παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων (ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) όσο και σε φορέα-Τελικό Δικαιούχο Έργων (Δήμος Δεσκάτης).

 

ΑΓΓΛΙΚΗ (Είμαι κάτοχος πτυχίου της Αγγλικής Γλώσσα ς του University of Cambridge από τον Ιούνιο του 1990)

 • Ικανότητα ανάγνωσης
 • Ικανότητα γραφής
 • Ικανότητα ομιλίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟ

Κατέχω ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης φορέων και Υπηρεσιών, οι οποίες αποκτήθηκαν από την επαγγελματική εμπειρία μου στο Δήμο Δεσκάτης και στον τομέα Διαχείρισης Έργων, τομέας ο οποίος απαιτεί την άριστη οργάνωση όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και υπαλλήλων ενός φορέα. Επίσης συμμετείχα στην ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Δεσκάτης και συνετέλεσα στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους υπαλλήλους του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης και παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Κατέχω πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από το University of Cambridge από τον Ιούνιο του 2007 και καλή γνώση χρήσης περιφερειακών Η/Υ καθώς και βασικές γνώσεις συντήρησης και επισκευής τους. Επίσης υπάρχει απόλυτη εξοικείωση στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ) των διαχειριστικών αρχών των υπουργείων και στον χειρισμό των φορμών τους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΆΔΕΙΑ(ΕΣ) ΟΔΗΓΗΣΗΣ            Κατέχω άδεια οδήγησης επιβατικού ΙΧ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΣΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Γραφείο τύπου Δημάρχου Δεσκάτης

This entry was posted on Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου, 2019 at 11:01 and is filed under ΔΕΣΚΑΤΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply