Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών την Κυριακή – Όλοι οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι (ονόματα)

28 Αυγούστου, 2019 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση του Προεδρεύοντος Συμβούλου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, για την ανάδειξη των μελών του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την νέα δημοτική περίοδο, που θα γίνει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006, να προσέλθετε στην 22η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει στη  01 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), όπως ορίζεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018) και το άρθρο 5 παράγραφος 6α του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019) και ισχύει, για να διεξαχθεί:

1α.       Η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018), εκλογή μελών

  • Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

1β.       Η προβλεπόμενη από το άρθρο 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 αντίστοιχα του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018) και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019), εκλογή μελών

  • Οικονομικής Επιτροπής και
  • Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64, διενεργείται για την δημοτική περίοδο όπως ορίζετε στο  άρθρο 9 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4555/2018 και  με το άρθρο 50 του Ν. 4604/26-03-2019 (Φ.Ε.Κ. 50/Α’/2019).

  1. Η εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4279/2014).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

    Χρήστος  Τριγώνης

Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες:

  1. Δήμαρχος Γρεβενών κος Γεώργιος Δασταμάνης του Αθανασίου
  2. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Γρεβενών:

Από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου

This entry was posted on Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 2019 at 15:36 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply