Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Δεκέμβριος 18th, 2018 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) καθώς και του Ν. 3463/2006, να προσέλθετε στην 32η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2019.

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος – Παπαϊωάννου Ευάγγελος

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”

Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευάγγελος – Τολίκα Ευδοξία

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται η Γενική Γραμματέας του  Δήμου   Γρεβενών                 κα Παρασκευή Τόπη.
ΤΑΚΤΙΚΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  33η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών, που    θα   γίνει    στις      20 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  • Γραφείου Δημάρχου
Θέμα     1ο Αποδοχή αιτημάτων των Τ.Κ. Μικρολιβάδου, Κηπουρείου και Κοσματίου για την ανακήρυξή τους ως «Μαρτυρικό Χωριό» και υποβολή του σχετικού φακέλου προς την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Αυτοτελές Τμήμα Κοινονικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Θέμα     2ο Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     3ο

 

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 900.000,00 €  από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών –  πιστώσεις ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση – Συντήρηση – Βελτίωση οδικού δικτύου από γέφυρα Σμίξης προς Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας”  και έγκριση του 37ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο

 

Έγκριση του 38ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     5ο

 

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς Δήμου Γρεβενών
Θέμα     6ο

 

Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     7ο

 

Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών για το Δήμο Γρεβενών έτους 2019
Θέμα     8ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας”
Θέμα    9ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου (Μαθητική Εστία)
Θέμα   10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου”

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα   11ο Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο “Μελέτη καταχώρησης της κυρωμένης πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλεως Γρεβενών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο”
Θέμα   12ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

 

 

 

This entry was posted on Τρίτη, Δεκέμβριος 18th, 2018 at 19:05 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply