Το Προσωπικό του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” , με την έμπρακτη συμπαράσταση του Συλλόγου Εργαζομένων Α/Θμιας Τοπικής Αυτοδ/σης Ν. Γρεβενών κατέθεσετην Πέμπτη (1-11) στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Γρεβενών ψήφισμα αναγνώρισης και συμπαράστασης ως προς τα αιτήματα μας για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας που κατέχουμε στην πλειοψηφία εδώ και 16 χρόνια.

Καθώς η Κυβέρνηση προτίθεται να προκηρύξει 3000 θέσεις εργασίας για το πρόγραμμα θεσμός Βοήθεια στο Σπίτι μέσω ΑΣΕΠ, που κατέχουμε δικαιωματικά με συνεχόμενες συμβάσεις εργασίας χωρίς μια μέρα διακοπή.

Παρόλο που ο αριθμός παραπέμπει στο υφιστάμενο προσωπικό των “Βοήθεια στο Σπίτι”πανελλαδικά, η ταύτιση στα νούμερα δεν εγγυάται από μόνη της και την κάλυψη αυτών των θέσεων από το προσωπικό που ήδη τις στελεχώνει.

Οι κανονισμοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προϋποθέτουν την υποχρεωτική συμμετοχή ειδικών κατηγοριών γεγονός που αυτόματα αποκλείει μεγάλο ποσοστό των ήδη εργαζομένων που θα αντικατασταθεί αναγκαστικά από τους αιτούντες αυτών των ειδικών κατηγοριών. επιπρόσθετα η εντοπιότητα , οι επικουρικές ειδικότητες , η ποκιλομορφία στο επίπεδο πτυχίων δεν διασφαλίζουν όλο το υφιστάμενο προσωπικό αλλά ούτε και η μοριοδότηση μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες για την διασφάλιση όλου του υπάρχοντος προσωπικού.
Οι εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι που καλύπτουμε πάγιε και διαρκείς ανάγκες καλούμαστε να ξαναπεράσουμε από διαδικασίες ΑΣΕΠ!

Το ψήφισμα των εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι πέρασε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΤο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με παροχή οργανωμένης και συστηματικής κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες, ηλικιωμένους, συνταξιούχους, οικονομικά αδύναμους, πάσχοντες συνανθρώπους μας, κ.λπ. Είναι βασικό πρόγραμμα στήριξης της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για την παραμονή στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον για την αποφυγή της ιδρυματοποίησης. Ειδικά στην περιοχή μας έναν αποδεδειγμένα τόπο κατοικίας υπερηλίκων, μοναχικών στην πλειοψηφία τους, η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι κρίνεται όχι μόνο αναγκαία, αλλά αποτελεί και υπηρεσία ζωτικής σημασίας για την ζωή των υπερηλίκων του τόπου μας.

Οι περίπου 3.500  Πανελλαδικά εργαζόμενοι που απασχολούμαστε στο πρόγραμμα (18 εργαζόμενοι στο Δήμο Γρεβενών) όλων των κατηγοριών, ουσιαστικά καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς εργαζόμαστε έως και 16 συνεχή έτη. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη διασφάλιση των σκοπών του προγράμματος, χωρίς τον κίνδυνο της απόλυσης, απαλλαγμένοι από την εργασιακή ομηρία στην οποία μας έχουν οδηγήσει διαχρονικά οι προηγούμενες και η σημερινή κυβερνήσεις.

Το τελευταίο διάστημα επιχειρείται να δοθεί επιτέλους λύση στην εργασιακή μας ομηρία. ΩΜΩΣ εκτιμάμε με λανθασμένο τρόπο. Η κυβέρνηση, αντί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της ως όφειλε, αντί να κάνει πράξη το δίκαιο και ηθικό αίτημα μας και ολόκληρης της κοινωνίας, για μόνιμη διασφάλιση όλου του υφιστάμενου προσωπικού, εξήγγειλε δια στόματος Πρωθυπουργού, την πρόσληψη και άρα την επαναπροκήρυξη των θέσεων μας.. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να απολυθούν εργαζόμενοι, καθώς δεν διασφαλίζεται η πρόσληψη του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο έχει προσληφθεί επίσης με διαδικασίες ΑΣΕΠ! Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών στην διυπουργική συνάντηση στις 2/10/2018 δήλωσε ενώπιον όλων και παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων ότι δεν θα διασφαλιστεί όλο το υπάρχων προσωπικό με την λύση της προκήρυξης. Η μοναδική λύση σε αυτό τον κίνδυνο είναι η μετατροπή των συμβάσεων μας σε Αορίστου Χρόνου και η εξασφάλιση τόσο των αποδοχών μας όσο και η συνέχιση της λειτουργίας της συγκεκριμένης δράσης.

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σήμερα χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Λογαριασμός ΑΚΑΓΕ, Προϋπ/σμός ΥΠΕΚΑΚΑ, Εισφορά άρθρου 138 του Ν. 4052/2012, Προϋπ/σμός ΥΠΕΣ).

ΕΠΕΙΔΗ είμαστε εργαζόμενοι που έχουν ήδη προσληφθεί αξιοκρατικά μέσω ΑΣΕΠ (Ν.2190/94), καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες,

ΕΠΕΙΔΗ αυτοδίκαια η πραγματική σχέση εργασίας μας είναι Αορίστου Χρόνου καθώς στηρίζεται στην ανανέωση συνεχόμενων συμβάσεων εδώ και 16 χρόνια χωρίς ούτε μια μέρα κενό.

ΕΠΕΙΔΗ όπως έδειξε και το πρόσφατο παράδειγμα με την Προκήρυξη 3Κ για τους εργαζόμενους στη καθαριότητα δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού,

ΕΠΕΙΔΗ οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για κάλυψη 3000 θέσεων για το Βοήθεια στο Σπίτι δεν εγγυώνται την κάλυψη αυτών των θέσεων από το προσωπικό που ήδη τις στελεχώνει, αφού οι κανονισμοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προϋποθέτουν την υποχρεωτική συμμετοχή ειδικών κατηγοριών υποψηφίων και επιπρόσθετα η εντοπιότητα, οι επικουρικές ειδικότητες, η ποικιλομορφία στο επίπεδο πτυχίων δεν διασφαλίζουν όλο το υφιστάμενο προσωπικό, αλλά ούτε και η μοριοδότηση μπορεί να ξεπεράσει το τροχοπέδι για τη διασφάλιση όλου του υπηρετούντος προσωπικού,

ΕΠΕΙΔΗ μια προκήρυξη θέσεων εργασίας γίνεται με σκοπό την κάλυψη των κενών θέσεων και όχι των θέσεων των ήδη εργαζομένων,Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών

  1. Να εκφράσει τη συμπαράστασή του στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και συγκεκριμένα:
  2. Να διαπιστώσει την αναγκαιότητα συνέχισης του κοινωνικού προγράμματος που αποτελεί ουσιαστικά αποκούμπι για εκατοντάδες κατοίκους του Δήμου Γρεβενών
  3. Να διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα καλύπτουν Πάγιες και Διαρκείς ανάγκες και πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες αξιοποιώντας την πολύτιμη και πολύχρονη εργασιακή τους εμπειρία.
  4. Να ζητήσει από την κυβέρνηση, τα αρμόδια Υπουργεία και τα όργανα της ΚΕΔΕ
  • Απόσυρση του σχεδιασμού της επαναπροκήρυξης που οδηγεί σε απολύσεις.
  • Νομοθετική ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το υφιστάμενο προσωπικό καταργώντας την 16ετή ομηρία και θα αναγνωρίζει την πραγματική σχέση εργασίας που είναι Αορίστου Χρόνου, αξιοποιώντας και την προωθούμενη τροποποίηση του Συντάγματος για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους.
  • Πλήρωση όλων των κενών θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδήγησαν στην συρρίκνωση και αποδόμηση του Προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι.
  • Οργανική ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είτε σε ένα εκ των συναρμοδίων Υπουργείων (Υπουργείο Εσωτερικών ή Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), είτε ένταξή του στους Δήμους, με την ταυτόχρονη εκχώρηση της αρμοδιότητας και των ανάλογων πόρων για τη λειτουργία της δομής που θα δημιουργηθεί, (κάλυψη τόσο της μισθοδοσίας του προσωπικού όσο και του λειτουργικού κόστους της νέας υπηρεσίας).

Γρεβενά 01-11-2018

Οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.