Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

26 Μαΐου, 2018 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  12η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών, που    θα   γίνει    στις      30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     2ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022
Θέμα     3ο Έγκριση του 8ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών
Θέμα     5ο Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     6ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Δημάρχου Γρεβενών Γεωργίου Δασταμάνη και του Αντιδημάρχου Χρήστου Τριγώνη στην Αθήνα
Θέμα     7ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση της Δημοτικής Συμβούλου Αικατερίνης Πέτρου στην Αθήνα
Θέμα     8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Αντιδημάρχου Ματθαίου Αδάμου στην Αθήνα
Θέμα     9ο Αποδοχή τιμολογίων έτους 2017 (Τ.Ε. Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.)
Θέμα   10ο Διαγραφή οφειλής από μίσθωμα Λαϊκής Αγοράς ετών 2007 και 2008 για λόγους υγείας (αίτημα Νικολάου Γιαζιτζίδη)
Θέμα   11ο

 

Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Παναγιώτη Βράκα)
Θέμα   12ο Παραχώρηση χρήσης του προκατασκευασμένου κτιρίου εντός του αύλειου χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή των Εργατικών κατοικιών Δήμου Γρεβενών (αίτημα Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών)
Θέμα   13ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Βασιλείου Νέστορα του Θεοδώρου)
Θέμα   14ο Έγκριση χρήσης του ακινήτου που στεγάζονται σήμερα οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες) έως ότου ολοκληρωθεί η μεταστέγασή τους στο νέο κατάστημα
Θέμα   15ο Έγκριση ή μη μίσθωσης ισογείου καταστήματος – γραφείου εντός της πόλης της Λάρισας για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα τη Λάρισα (Μετακινούμενες Ορεινές Κοινότητες)
Θέμα   16ο Αποδοχή τιμολογίων έτους 2017

 

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   17ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)
Θέμα   18ο Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Τρικώμου”
Θέμα   19ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου” (Α.Μ. 105/2004)
Θέμα   20ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αγροτική οδοποιία Δήμου Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 21/2005)
Θέμα   21ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο” (Α.Μ. 121/2006)
Θέμα   22ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οδοποιία 2006” (Α.Μ. 31/2007)
Θέμα   23ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΕ Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 56/2007)
Θέμα   24ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αναπλάσεις χώρων Δήμου Θ. Ζιάκα” (Α.Μ. 02/2008)
Θέμα   25ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εξωτερικών επιφανειών 1ου Δημοτικού Σχολείου” (Α.Μ. 36/2008)
Θέμα   26ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τριών στεγάστρων” (Α.Μ. 77/2008)
Θέμα   27ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δ.Δ. Κοσματίου και Τρικώμου” (Α.Μ. 84/2008)
Θέμα   28ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ύδρευση οικισμού Ποντινής” (Α.Μ. 103/2008)
Θέμα   29ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων” (Α.Μ. 43/2009)
Θέμα   30ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση Κοιμητηρίων Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2009)
Θέμα   31ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημαρχείου” (Α.Μ. 33/2010)
Θέμα   32ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Μετόχι Σπηλαίου” (Α.Μ. 73/2010)
Θέμα   33ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 9/2011)
Θέμα   34ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία νότιου τμήματος Δήμου Γρεβενών (έτους 2011) (Α.Μ. 43/2011)
Θέμα   35ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού” (Α.Μ. 46/2013)
Θέμα   36ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δυτικού Β τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 24/2014)
Θέμα   37ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015” (Α.Μ. 9/2015)
Θέμα   38ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015” (Α.Μ. 10/2015)
Θέμα   39ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 13/2015)
Θέμα   40ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του ανατολικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 14/2015)
Θέμα   41ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ.Ζιάκα και Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 23/2015)
Θέμα   42ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Γρεβενών” (Α.Μ. 25/2015)
Θέμα   43ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών από έκτακτες ανάγκες” (Α.Μ. 15/2016)
Θέμα   44ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου” (Α.Μ. 33/2016)
Θέμα   45ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση επισκευή αθλητικών υποδομών του Δήμου” (Α.Μ. 40/2016)
Θέμα   46ο

 

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση “Λάτνα” και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2013)
Θέμα   47ο Τροποποίηση Πίνακα Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους “Τσερνόκι” Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
Θέμα   48ο

 

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας των δασικών τμημάτων 4 και 7 των ετών 2018 και 2019 του Δημοτικού δάσους Γόργιανης της Τ.Κ Κηπουρείου Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών
Θέμα   49ο

 

Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τον Πίνακα Υλοτομίας των συστάδων 11α, 11,β, 12α και 16β και των Δ.Τ. 8 και 14 των ετών 2018 και 2019 του Δημοτικού δάσους Μικρολιβάδου Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών
Ειδικά Θέματα

Θέμα   50ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την 1η τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.
Θέμα   51ο Έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» οικονομικού έτους 2017, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 15/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α.
Θέμα   52ο Αποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

This entry was posted on Σάββατο, 26 Μαΐου, 2018 at 18:25 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply