Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πώς θα γίνονται οι πλειστηριασμοί για χρέη από 500 ευρώ και πάνω

Ιανουάριος 23rd, 2018 by Χρήστος Μίμης

Εκποιήσεις μπορούν να γίνουν ακόμη και για όσους έχουν μικρές οφειλές προς το Δημόσιο αφού ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων επιτρέπει την κατάσχεση ακινήτου για χρέη 500 ευρώ και άνω

Στο σφυρί με ένα κλικ θα βγαίνουν από την Πρωτομαγιά τα ακίνητα και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, έπιπλα, πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, φορολογουμένων που χρωστούν στο Δημόσιο.

Χωρίς να προβλέπεται καμία προστασία για την πρώτη κατοικία, το Δημόσιο εισέρχεται πλέον στην ηλεκτρονική εποχή των πλειστηριασμών για να βάλει στο χέρι φόρους και εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί από τους οφειλέτες.

Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα με το πολυνομοσχέδιο των προαπαιτουμένων της τρίτης αξιολόγησης, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο από την 1η Μαΐου και έρχονται πλειστηριασμοί-εξπρές για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου. Εκποιήσεις μπορούν να γίνουν ακόμη και για μικρές οφειλές αφού ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων επιτρέπει την κατάσχεση ακινήτου για οφειλές 500 ευρώ και άνω.

ΟΙ ΑΛΛΑΓEΣ
Ειδικότερα το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την Πρωτομαγιά προβλέπει:

1 Πλειστηριασμοί αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και «αδαπάνως για το Δημόσιο».

2 Οι επισπεύδοντες φορείς του Δημοσίου. Ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για οφειλές προς το Δημόσιο θα διενεργούν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για οφειλές στην Εφορία, το ΚΕΑΟ για χρέη σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζουν τον ΚΕΔΕ για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

3 Κινητή περιουσία. Η διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτων για χρέη προς το Δημόσιο θα εφαρμόζεται και για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών πραγμάτων (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, αντικειμένων αξίας κ.λπ.). Αν τα κινητά πράγματα υπόκεινται σε φθορά κατά την κρίση της υπηρεσίας που επισπεύδει, ο πλειστηριασμός γίνεται άμεσα χωρίς καμία χρονοτριβή. Για μικρής αξίας κατασχεμένα, εάν κατά την εκτίμηση της έκθεσης κατάσχεσης δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ, τον πλειστηριασμό μπορεί να ενεργήσει οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της αρμόδιας για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσίας.

4 Ολα στο Διαδίκτυο. Καταργούνται αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα, και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού («αδαπάνως για το Δημόσιο») στον δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΦΚΑ.


5 Οσο όσο στην εμπορική αξία. Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν επί κατασχέσεων ακινήτων που έχουν ήδη επιβληθεί μέχρι τώρα, επαναπροσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς και καθορίζεται η εμπορική αξία.

6 Νέα κατάταξη πιστωτών. Για πέμπτη φορά μέσα σε δυόμισι χρόνια (με τους Νόμους 4335/2015, 4336/2016, 4446/2016, 4491/2017 και με τον τελευταίο Νόμο 4512/2018) αλλάζει η σειρά που θα πληρώνονται οι πιστωτές όταν γίνει ο πλειστηριασμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι θα παίρνουν έως έξι οφειλόμενους μισθούς (ή έως 9.669 ευρώ το πολύ). Ωστόσο αλλάζει και ο τρόπος διανομής για όλους τους υπόλοιπους. Για νέες οφειλές, στο εξής καταργείται η ποσόστωση 65% για εξασφαλισμένους πιστωτές που έχουν στα χέρια τους υποθήκες και ενέχυρα, 25% για προνομιακούς πιστωτές (για απαιτήσεις που το Δημόσιο δεν έχει βάλει υποθήκες, ΑμεΑ και εργαζομένους) και 10% για όλους τους υπόλοιπους «μη προνομιούχους» πιστωτές. Από το 2015 μέχρι τώρα, το σύστημα αυτό επέτρεπε να βρίσκουν σχεδόν όλοι κάτι να εισπράξουν. Στο εξής, για νέες οφειλές, η ποσόστωση καταργείται και μετά τους έξι μισθούς που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι, θα εισπράττουν από όλα τα υπόλοιπα όσοι έχουν υποθήκες (κυρίως τράπεζες) που μπορεί να μην αφήνουν τίποτε άλλο για να εισπράξουν το Δημόσιο, ανάπηροι και εργαζόμενοι.

7 Πρόγραμμα πλειστηριασμών. Το πρόγραμμα πλειστηριασμού κοινοποιείται στον οφειλέτη τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό. Εντός της ίδιας προθεσμίας, περίληψη του προγράμματος πλειστηριασμού, η οποία περιλαμβάνει ιδίως το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αυτού και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, το ποσό για το οποίο εκδίδεται το πρόγραμμα, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, δημοσιεύεται, αδαπάνως για το Δημόσιο, επιμελεία του δικαστικού επιμελητή, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


8 Τόπος πλειστηριασμού. Το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώπιον του συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης (κατάσχεσης), το κατασχεμένο ακίνητο πλειστηριάζεται ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεση του πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι σε πρώτη φάση τα ακίνητα που θα βγουν στο σφυρί δεν θα είναι πρώτες κατοικίες αλλά θα είναι ακίνητα φορολογουμένων με μεγάλες οφειλές στην Εφορία, πάνω από 50.000 ευρώ. Ωστόσο, όσο περνούν οι μήνες και εξαντλείται το στοκ των ακινήτων αυτών, το όριο θα μειώνεται και το ενδιαφέρον θα μετατοπίζεται και σε πιο μικρούς οφειλέτες, που αποτελούν τη μεγάλη μάζα (άνω του 90%) των οφειλετών του Δημοσίου. Από την 1η Μαΐου 2018 οι διενεργούμενοι κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή τον χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

τα νέα

This entry was posted on Τρίτη, Ιανουάριος 23rd, 2018 at 22:09 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply