Ημέρα: 5 Δεκεμβρίου 2017

Δωρεάν παραχώρηση στo ∆ήµο Γρεβενών της χρήσης µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς για κοινωφελή σκοπό…

Η επερώτηση του Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών... Δείτε την απόφαση του Υπουργού  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (περισσότερα…)