Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Γιώργος Κασαπίδης: Μέτρα και πολιτικές για τη στήριξη και επέκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα

4 Οκτωβρίου, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη σημασία των θερμοκηπίων για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα και τη θέση που αυτά πρέπει να κατέχουν στο επικαιροποιημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, τονίζει με σχετικό του ερώτημα ο βουλευτής Κοζάνης Ν.Δ. Γιώργος Κασαπίδης.

Με δεδομένες και τις ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες της πατρίδας μας που προσδίδουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα γεωργικά προϊόντα, είναι αδήριτη η ανάγκη της συστηματικής αξιοποίησης των εν λόγω καλλιεργειών.

Για το σκοπό αυτό ο βουλευτής ζητά από το Υπουργείο στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματικότητα του κλάδου, προς μελέτη και μελλοντική αξιοποίηση που θα ωφελήσει την ελληνική γεωργία και την αγροτική οικονομία κατ’ επέκταση.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της ερώτησης:

                                            ΕΡΩΤΗΣΗ-AKE

 

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

                                  κ. Βαγγέλη Αποστόλου

 

ΘΕΜΑ: Μέτρα και πολιτικές για τη στήριξη και επέκταση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα.


  

Αναμφισβήτητα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται κυρίως στη φυτική παραγωγή και λιγότερο στη ζωική, αυξάνουν σημαντικά την απασχόληση τόσο σε μόνιμες όσο και σε εποχικές θέσεις εργασίας.

Το ευνοϊκό κλίμα σε πολλές περιοχές στην πατρίδα μας καθιστά την αγροτική παραγωγή υπό κάλυψη ανταγωνιστικότερη έναντι άλλων χωρών. Επίσης η ύπαρξη γαιοθερμικών πεδίων σε αρκετά σημεία της χώρας, ή η δυνατότητα αξιοποίησης πλεονάζουσας θερμικής ενέργειας σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας, επαυξάνουν σοβαρά την παραγωγική δυνατότητα αγροτικών προϊόντων υπό κάλυψη στην Ελλάδα.

Σημαντικό επομένως μπορεί να είναι το προβάδισμα των προϊόντων αυτών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το κόστος τέτοιων επενδύσεων κυμαίνεται, από αρκετά υψηλό σε προηγμένα θερμοκήπια έως χαμηλό σε απλούστερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις και η διαδικασία αδειοδότησης ταλαιπωρεί περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφερόμενους παραγωγούς – επενδυτές.

Πολλές είναι κι άλλες παράμετροι που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη δραστηριότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Ελλάδα.

Επειδή τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την επέκταση και την καλύτερη οργάνωση της παραγωγής των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην πατρίδα μας είναι σημαντικά τόσο με την αύξηση του όγκου παραγωγής όσο και με τη δημιουργία πολλών χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας καλά αμειβόμενων εργαζομένων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Πόσοι τύποι θερμοκηπίων έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο σας;
  2. Πόσα στρέμματα θερμοκηπίων εγκεκριμένου τύπου είναι εγκατεστημένα έως σήμερα στην Ελλάδα; Πόσα στρέμματα αντιστοιχούν σε κάθε έναν από τους τύπους αυτούς;
  3. Ποια τα είδη των καλλιεργειών που γίνονται υπό κάλυψη στην πατρίδα μας και πόσα στρέμματα αντιστοιχούν σε κάθε καλλιέργεια;
  4. Ποια η γεωγραφική κατανομή των εγκεκριμένων τύπων θερμοκηπίων ανά νομό και ανά περιφέρεια στη χώρα μας και είναι παραγωγικά σήμερα;
  5. Πόσα από τα προαναφερόμενα θερμοκήπια είναι θερμαινόμενα και πόσα όχι; Πόσα είναι εγκατεστημένα σε αναγνωρισμένα γεωθερμικά πεδία της πατρίδας μας; Πόσα καλύπτονται με γυαλί και πόσα με πλαστική μεμβράνη;
  6. Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης για την αξιοποίηση της πλεονάζουσας θερμικής ενέργειας θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες;
  7. Πόσα θερμοκήπια, που έχουν εγκριθεί ή χρηματοδοτηθεί από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, σήμερα είναι παροπλισμένα και δεν αξιοποιούνται παραγωγικά;

  8. Ποιο το ποσοστό συμμετοχής στο αγροτικό ΑΕΠ της χώρας και την απασχόληση της παραγωγής που γίνεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες στη χώρα; Ποιος ο καταμερισμός τους (παραγωγή, απασχόληση) σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό της πατρίδας μας;
  9. Ποια τα μέτρα και η πολιτική της Κυβέρνησης και ποιοι οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι στο πλαίσιο της παραγωγής των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην πατρίδα μας; Ποιο το μερίδιο στο αγροτικό ΑΕΠ και την απασχόληση που προγραμματίζει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας για την επόμενη χρονική περίοδο του σχεδίου;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

This entry was posted on Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2017 at 19:39 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply