Ημέρα: 4 Οκτωβρίου 2017

Ο ρόλος του «τόπου» στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι: Ο Νομός Γρεβενών ως παράδειγμα – Του Δρ Λευτέρη Τοπάλογλου*

Πριν την εκτίμηση του ρόλου του τόπου στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι, είναι σημαντικό να ορίσει κανείς την έννοια του «τόπου».Αρχικά τον