Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

24 Μαρτίου, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  9η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις     27 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Θέμα     1ο Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2017.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     2ο Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     3ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
Θέμα     4ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα, για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ.
Θέμα     5ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αυστρία.
Θέμα     6ο Έγκριση μετακίνησης και έγκριση  καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.
Θέμα     7ο Αποδοχή τιμολογίων έτους 2015 και 2016
Θέμα     8ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα     9ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα κ. Αθανασίου Τζιόλα)
Θέμα   10ο Εξέταση αιτήματος του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης στο αγρόκτημα Μικροκλεισούρας Τ.Κ. Κνίδης
Θέμα   11ο Υπογραφή των “Συμβάσεων χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank” με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Δημοτικό Ταμία Γεώργιο Αποστολίδη και στον αναπληρωτή του Δημήτριο Καρέτσα για την χρήση του παραπάνω συστήματος, ξεχωριστά ο καθένας.
Θέμα   12ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.”

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   13ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 1/2017
Θέμα   14ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” Α.Μ. 3/2017
Θέμα   15ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Φύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” Α.Μ. 4/2017
Θέμα   16ο “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)” Α.Μ. 7/2017
Θέμα   17ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) οδικού δικτύου στις Τ.Κ. Προσβόρου Αλατόπετρας Πολυνερίου Φιλιππαίων” Α.Μ. 8/2017
Θέμα   18ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” Α.Μ. 9/2017
Θέμα   19ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Έργα τσιμεντοστρώσεων στο Τ.Κ. Αλατόπετρας – Προσβόρου” Α.Μ. 11/2017
Θέμα   20ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 12/2017
Θέμα   21ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και διαμόρφωση συντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” Α.Μ. 14/2017
Θέμα   22ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση Χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας” Α.Μ. 31/2008
Θέμα   23ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εκθεσιακό Κέντρο τοπικών αγροτικών προϊόντων και χώρου εκδηλώσεων” Α.Μ. 68/2008
Θέμα   24ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 34/2011
Θέμα   25ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (Περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)” Α.Μ. 29/2012
Θέμα   26ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών(έτους 2013)” Α.Μ. 58/2012
Θέμα   27ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων” Α.Μ. 55/2013
Θέμα   28ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατεία Δυτικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 84/2013
Θέμα   29ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”

Α.Μ. 08/2014

Θέμα   30ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014
Θέμα   31ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων Σχολικών Κτιρίων (έτους 2014)” Α.Μ. 42/2014
Θέμα   32ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης Θέρμανσης Κολυμβητηρίου” Α.Μ. 47/2014
Θέμα   33ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών Δήμου” Α.Μ. 20/2015
Θέμα   34ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας Σαρακήνας” Α.Μ. 01/2016
Θέμα   35ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση χλοοτάπητα γηπέδων” Α.Μ. 22/2016
Θέμα   36ο Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Επισκευή οδοστρωμάτων πόλης Γρεβενών” Α.Μ. 23/2016
Θέμα   37ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινότητας Δοτσικού” Α.Μ. 27/2007
Θέμα   38ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο” Α.Μ. 75/2008
Θέμα   39ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμορφώσεις – πλακοστρώσεις πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Πολυδένδρου” Α.Μ. 16/2010
Θέμα   40ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα   41ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012
Θέμα   42ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – συντήρηση αθλητικών υποδομών” Α.Μ. 13/2014
Θέμα   43ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων έτους 2014” Α.Μ. 20/2014
Θέμα   44ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” Α.Μ. 21/2014
Θέμα   45ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους” Α.Μ. 37/2014

 


Ειδικά Θέματα

Θέμα   46ο Έγκριση της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.), αναφορικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2017.
Θέμα   47ο Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α.,  αναφορικά με την εκ νέου λήψη απόφασης για ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   48ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου επί της από 20/9/2016 αγωγής του Ανδρέα Τόσκα του Πασχάλη ως πρώην Γενικού Γραμματέα του Δήμου Γρεβενών κατά του Δήμου Γρεβενών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών
Θέμα   49ο Τροποποίηση της αριθμ. 571/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης  στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)»

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

This entry was posted on Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2017 at 09:40 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply