Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

23 Φεβρουαρίου, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  6η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις     01 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    1ο Απαλλαγή ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Γρεβενών μηνός Ιανουαρίου 2017.

 


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Θέμα    2ο Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας.
Θέμα    3ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4ο Έγκριση μετακίνησης του Αντιδήμαρχου Χρήστου Τριγώνη στην Αυστρία για συμμετοχή σε ενημερωτικό πρόγραμμα.
Θέμα    5ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών (αίτηση κ. Καραγιάννη Λάμπρου του Βασιλείου).
Θέμα     6ο Διαγραφή διάφορων οφειλών από δημοτικά τέλη.

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα     7ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”
Θέμα     8ο Έγκριση του 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου”
Θέμα     9ο Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.) για το έτος 2017.
Θέμα   10ο Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για το έτος 2017.

 


Ειδικά Θέματα

Θέμα   11ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων  αναφορικά με την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του για το έτος 2017.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

This entry was posted on Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, 2017 at 15:12 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply