Ημέρα: 24 Νοε 2016

Δ.Ε.Κ.Ε. Γρεβενών: Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για έναν Κοινωνικό Λειτουργό…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Για την υλοποίηση  της πράξης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος (περισσότερα…)