Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Γίνονται μάστερ τα πτυχία των πολυτεχνικών – γεωπονικών σχολών

Νοέμβριος 3rd, 2016 by Χρήστος Μίμης

ΑΕΙ - ΤΕΙ -ΦΟΙΤΗΤΕΣAλλαγές στο καθεστώς των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ΑΕΙ και στα πτυχία των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών, τα οποία θα είναι ισότιμα με μάστερ, προωθεί το υπουργείο Παιδείας.

Το σχέδιο νόμου για τα μεταπτυχιακά ήδη στάλθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής αλλά έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία κατηγορεί την αναπληρώτρια υπουργό Σία Αναγνωστοπούλου ότι αλλάζει τα πάντα στα ΑΕΙ προς το χειρότερο με τη σποραδική ψήφιση διατάξεων για μικρά ή μεγάλα θέματα.

Οσον αφορά στο «καυτό θέμα» των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά (ΠΜΣ), στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι το ποσό του τέλους εγγραφής προσδιορίζεται για όλη τη διάρκεια σπουδών και το ύψος του δεν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας δύο εξαμήνων, 750 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας τριών εξαμήνων και 1.000 ευρώ για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται τμηματικά, όπως ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια προβλέπονται και πρόσθετες επιβαρύνσεις αλλά τα προβλεπόμενα δίδακτρα δεν θα μπορούν να ξεπερνούν κατά δυόμισι φορές τα προβλεπόμενα τέλη εγγραφής σε ΠΜΣ και οφείλουν να είναι πλήρως αιτιολογημένα.


Επιβαρύνσεις
Πρόσθετες επιβαρύνσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/4 του τέλους εγγραφής, μπορεί να προβλέπονται για το κόστος συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι ρυθμίσεις για τις τυπικές και οικονομικές υποχρεώσεις ήδη εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ισχύουν μέχρι την περάτωση των σπουδών τους, εκτός αν αποφασίσουν διαφορετικά τα αρμόδια όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων στα οποία φοιτούν.

Σχετικά με την αμοιβή των καθηγητών που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προβλέπεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ακαθάριστου βασικού μηνιαίου μισθού καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Στις διδακτικές υποχρεώσεις των καθηγητών εμπίπτει μία τουλάχιστον πλήρης τρίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για τις αμοιβές αυτές ισχύουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ. Οι αμοιβές των καθηγητών και των ερευνητών που διδάσκουν σε ΠΜΣ προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Κατά τα λοιπά η κυρία Αναγνωστοπούλου έστειλε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία και διάταξη η οποία προβλέπει ότι τίτλοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης, είναι ισοδύναμοι με μεταπτυχιακά διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία «MASTER» όπως αυτά χορηγούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, αλλά και όσων χωρών της αλλοδαπής ακολουθούν αντίστοιχη πρακτική.

Η ισοδυναμία
Σύμφωνα με τη διάταξη η ισοδυναμία αυτή ισχύει μόνο για τα Τμήματα ή τις Σχολές οι οποίες προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετικό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.

Εχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης και διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.

Το αίτημα αυτό (σ.σ. για τα Μάστερ) είχε τεθεί δεκάδες φορές κατα το παρελθόν από τα Πολυτεχνεία και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αλλά κανείς υπουργός δεν το είχε ικανοποιήσει. Και βέβαια όπως ήταν αναμενόμενο για άλλη μια φορά η διάταξη αυτή προκαλεί τη σφοδρή αντίδραση των ΤΕΙ, τα οποία ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να την αποσύρει, καθώς κρίνουν ότι πλήττονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ακόμη περισσότερο και διευρύνονται οι ανισότητες μεταξύ των πτυχιούχων.


ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 3rd, 2016 at 14:02 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply