Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου  2016

20 Σεπτεμβρίου, 2016 by Χρήστος Μίμης

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_1
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοινώνεται ότι από  την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και  την

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2016.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούντο Σάββατο 12 και την Κυριακή  13Νοεμβρίου 2016για τα επίπεδα:α)   Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.β)  Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και  Ισπανική.γ)   Γ1  «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • Ειδικό έντυπο «Aίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από τις κατά τόπους επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να εκτυπώνουν το ειδικό αυτό έντυπο και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: minedu.gov.gr.
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.
  • Ένα ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.
  • Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 30/09/2016.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α.  των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2),

β. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)και

γ. των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας.

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ. Αλλοδαποί υποψήφιοι, που φοιτούν στην Α/θμια, Β/θμια ή Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της άδειας παραμονής τους στη χώρα, βεβαίωση φοίτησης σε ένα από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Αίτηση (μηχανογραφικό δελτίο), που συμπληρώνεται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από τον υποψήφιο. Στην αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο αναφέρεται η γλώσσα ή οι γλώσσες και το επίπεδο ή τα επίπεδα στα οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2462353159 και 2462353149.

 

Επισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
               ΓΛΩΣΣΑ
ΧΡΟΝΟΣ
Αγγλική Γαλλική Γερμανική Ιταλική Ισπανική Τουρκική
8.00 – 9:25 Β, ενότητα 2 Β, ενότητα 2 Β, ενότητα 2 Β, ενότητα 2 Β, ενότητα 2  
9.40 – 11:05 Β, ενότητα 1 Β, ενότητα 1 Β, ενότητα 1 Β, ενότητα 1 Β, ενότητα 1  
10.00 – …..           Β, ενότητα 4
11.30 – 12.00 Β, ενότητα 3          
12.00 – …… Β, ενότητα 4        
12.00 – 12.30     Β, ενότητα 3      
12.30 – …..     Β, ενότητα 4      
12.30 – 13.00   Β, ενότητα 3        
13:00 – …..   Β, ενότητα 4        
13.00 – 13.30       Β, ενότητα 3    
13.30 – …..       Β, ενότητα 4    
13.30 – 14.00     Β, ενότητα 3  
14.00 – …..       Β, ενότητα 4  
14.20 – 15.45         Β, ενότητα 2
16.30 – 17.00     Β, ενότητα 3
17.10 – 18.35     Β, ενότητα 1
ΚΥΡΙΑΚΗ  13  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
               ΓΛΩΣΣΑ              ΧΡΟΝΟΣ Αγγλική Γαλλική Γερμανική Ιταλική Ισπανική Τουρκική
8.00 – 10:00 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2 Γ, ενότητα 2  
10.00 – …..           Γ1, ενότητα 4
10.15 –12:15 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1 Γ, ενότητα 1  
12.30 –13.00 Γ, ενότητα 3          
13.00 – …… Γ, ενότητα 4        
13.00 – 13.30     Γ, ενότητα 3      
13.10 – 14:40           Γ1, ενότητα 2
13:30 – …..     Γ, ενότητα 4      
13.30 – 14.00   Γ, ενότητα 3        
14.00 – …..   Γ, ενότητα 4        
14.00 – 14.30     Γ, ενότητα 3    
14.30 – …..     Γ, ενότητα 4    
14.30 – 15.00         Γ, ενότητα 3  
15.00 – …..         Γ, ενότητα 4  
15.00 – 16.20     Γ1, ενότητα 1
16.30 – 17.00     Γ1, ενότητα 3

 

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Κωνσταντίνος Πουτακίδης

loading…

This entry was posted on Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2016 at 17:51 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply