Ημέρα: 16 Ιουνίου 2016

To ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 συνήλθε στην Κοζάνη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο