Ημέρα: 13 Φεβρουαρίου 2016

Προκήρυξη πρόσληψης 313 ατόμων (8μηνα) από τη ΔΕΗ-ΛΚΔΜ για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης

Η ΔΕΗ – ΛΚΔΜ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα), συνολικά τριακοσίων δεκατριών (313) ατόμων