Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δεν θα δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

27 Ιανουαρίου, 2016 by Σταματίνα

ααα

Απαλλάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης διαχείρισης που προβλέπει η Κοινοτική και η εθνική νομοθεσία αναφορικά με τους κανόνες σύνταξης και δημοσιοποίησης των οικονομικών τους καταστάσεων, εφόσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες στο προσάρτημα του ισολογισμού τους.

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/34, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν περιουσιακά στοιχεία έως 350.000 ευρώ, τζίρο έως 700.000 ευρώ και δεν απασχολούν πάνω από 10 εργαζόμενους. Προβλέπεται, επίσης ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος πρέπει επιπρόσθετα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική πολιτική και τις δραστηριότητες της εταιρείας, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπρόσθετα, οι μεγάλες εταιρείες υποχρεούνται να περιλάβουν στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης στοιχεία για την πολυμορφία που εφαρμόζεται στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, όσον αφορά πτυχές, όπως το φύλο, η ηλικία, το επαγγελματικό/εκπαιδευτικό ιστορικό των μελών.Το υπουργείο Οικονομίας διευκρινίζει ακόμη σε σχετικό σημείωμα ότι:

– Καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από Γενική Συνέλευση (μέχρι τώρα υπήρχε υποχρέωση και 20 ημέρες πριν τη ΓΣ) και απαλλάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

– Σχετικά με τη δημοσίευση στις εφημερίδες, με το ν. 4281/2014 (άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του ν. 4072/2012) η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εφημερίδες) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πλην του ΓΕΜΗ, κατέστη απολύτως προαιρετική. Η διάταξη αυτή ισχύει, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τις 31/12/2015. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας επέρχονται μόνο νομοτεχνικές βελτιώσεις στο εν λόγω άρθρο.

iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, 2016 at 18:55 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply