Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Μηχανογραφικό 2015: Καλές προοπτικές για πολλά Τμήματα των ΤΕΙ – Δίλημμα: ΑΕΙ ή ΤΕΙ;

28 Ιουνίου, 2015 by Χρήστος Μίμης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣΚατά το παρελθόν υπήρχε προκατάληψη των μαθητών για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πολλοί προτιμούσαν να επιλέξουν ένα τμήμα ακόμα και χαμηλόβαθμο των ΑΕΙ

παρά να φοιτήσουν σε ένα τμήμα των ΤΕΙ. Ειδικά στην περιφέρεια παρατηρείται ακόμα και σήμερα, κυρίως από τη μεριά των γονιών, να μην επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές εάν περάσουν σε ένα τμήμα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα όσον αφορά τα ΤΕΙ; Ποια η στάση των μαθητών απέναντί τους;

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας πλέον υπάρχουν πολλοί μαθητές που έχουν ως πρώτη τους επιλογή τα ΤΕΙ. Οι μαθητές ενημερώνονται διαρκώς μέσω των συμβούλων, του διαδικτύου και πλέον γνωρίζουν ότι υπάρχουν τμήματα των ΤΕΙ με προοπτικές που ίσως να είναι και καλύτερες από αυτές πολλών ΑΕΙ.

Βέβαια, στην αύξηση των πρώτων προτιμήσεων για τμήματα των ΤΕΙ ιδίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει συνδράμει και η οικονομική κρίση. Πλέον πολλές οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν οικονομικά τις σπουδές των παιδιών τους, σε περίπτωση που εισαχθούν σε ένα τμήμα των ΑΕΙ στην περιφέρεια. Το παραπάνω γεγονός οδηγεί μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε ΤΕΙ που έχουν παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο με τα τμήματα των ΑΕΙ.

Ακολούθως παραθέτουμε κάποια στοιχεία τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ με παραπλήσιο γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικά δικαιώματα:

Διαιτολόγος ΑΕΙ και Διαιτολόγος ΤΕΙ

Διαιτολογικό κέντρο ή γραφείο μπορούν να ανοίξουν και οι πτυχιούχοι του τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ. Πολλοί υποψήφιοι από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγουν το τμήμα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Τμήμα Πρώτες Προτιμήσεις 90% 2014 Βάση εισαγωγής 2014
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)

 

256 17.631
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

174 14.586

Κοινωνικός Λειτουργός ΑΕΙ και Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕΙ

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού μπορεί να το ασκήσει ένας απόφοιτος των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ άλλα και ένας απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγική κατεύθυνση την Κοινωνική Διοίκηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι απόφοιτοι και των ΑΕΙ και των ΤΕΙ έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα. Μάλιστα από τον πίνακα που παραθέτουμε διαπιστώνει κανείς ότι το τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών έχει περισσότερες πρώτες προτιμήσεις από το τμήμα της Κομοτηνής και αρκετά υψηλότερη βάση επιλογής. Η οικονομική κρίση και τα κοινά επαγγελματικά δικαιώματα πιθανόν να οδηγούν περισσότερους μαθητές στο τμήμα του ΤΕΙ από το τμήμα του ΑΕΙ.

Τμήμα Πρώτες Προτιμήσεις 90% Βάση εισαγωγής 2014
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

 

137 14.076
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

 

125 12.359

 

Νοσηλευτής ΑΕΙ και Νοσηλευτής ΤΕΙ

Τα ίδια περίπου επαγγελματικά δικαιώματα έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής τόσο των τμημάτων των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Άλλωστε όπως αναφέρεται στο ΠΔ τον τίτλο του νοσηλευτή φέρουν πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ οι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι βοηθοί νοσηλευτές.

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν ως πρώτη προτίμηση το τμήμα νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών παρά το τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το γεωγραφικό κριτήριο φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγονται για την επιλογή ενός τμήματος.

Τμήμα Πρώτες Προτιμήσεις 90% Βάση εισαγωγής 2014
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

351 16.417
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)

 

67 14.602
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

 

164 13.100

 

Πληροφορική ΑΕΙ και Πληροφορική ΤΕΙ

Με την πληροφορική μπορεί να ασχοληθεί τόσο ο απόφοιτος των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Μάλιστα τόσο οι απόφοιτοι των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ έχουν το δικαίωμα να γίνουν καθηγητές πληροφορικής. Οι απόφοιτοι των ΑΕΙ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ19 και των ΤΕΙ στον κλάδο ΠΕ20. Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον πίνακα οι περισσότεροι επιλέγουν το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τμήμα Πρώτες Προτιμήσεις 90% Βάση εισαγωγής 2014
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

503 16.334
ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

 

82 11.399
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

117 11.698

 

Λογιστής από ΑΕΙ και από ΤΕΙ

Το επάγγελμα του λογιστή μπορεί να το ασκήσουν τόσο οι απόφοιτοι των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην τάξη Α (υπογραφή βιβλίων χωρίς όριο) μπορούν να φθάσουν μετά από κάποια χρόνια οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και οι απόφοιτοι των τμημάτων ΤΕΙ Λογιστικής.

Τμήμα Πρώτες Προτιμήσεις 90% Βάση εισαγωγής 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ

 

243 14.510
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

117 11.612
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ)

 

46 12.031

 

Συμπέρασμα

Από τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται κατανοητό ότι πλέον πολλοί μαθητές επιλέγουν τμήματα των ΤΕΙ που σε πολλές περιπτώσεις έχουν περισσότερες πρώτες προτιμήσεις από τμήματα των ΑΕΙ αλλά και βάση εισαγωγής. Οι μαθητές θα πρέπει να αναζητούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν τα τμήματα των ΤΕΙ. Άλλωστε και σε πολλές αγγελίες θα διαπιστώσουν ότι οι εργοδότες ζητούν αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς να κάνουν διαχωρισμό.

Αν λοιπόν κάποιος δεν καταφέρει να εισαχθεί σε ένα τμήμα γεωπονίας μπορεί ως εναλλακτική να δηλώσει ένα τμήμα τεχνολόγων γεωπονίας. Το ίδιο και στην περίπτωση των πολιτικών μηχανικών ή των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Στο μηχανογραφικό θα βρουν οι απόφοιτοι τμήματα μηχανολόγων μηχανικών ΤΕ, ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ, πολιτικών μηχανικών ΤΕ. Σίγουρα στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν περιορισμοί συγκριτικά με τους αποφοίτους των ΑΕΙ δεν παύουν όμως τα τμήματα αυτά να αποτελούν μια εναλλακτική με λίγα μόρια εισαγωγής.

Καλόγηρος Βασίλειος

This entry was posted on Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2015 at 22:09 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply