Ημέρα: 9 Σεπτεμβρίου 2014

« Ορισµός Αντιδηµάρχων Δήμου Γρεβενών» – Δείτε ποιοι είναι οι 8… νέοι και οι αρμοδιότητές τους..

Ο ∆ήµαρχος Γρεβενών: Έχοντας   υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 το  Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –  Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Oι νέοι Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένοι σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δύο από την ΠΕ Γρεβενών.. (video)

Oι πρώτες δηλώσεις Καναβού και Δασκαλόπουλου.. Τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένους Συμβούλους ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014, ο Περιφερειάρχης Δυτικής

«Σύλλογος Γρεβενών ΕΛΙΜΕΙΑ» στον Star-fm 933: Ζητούμε από τον Δήμο Γρεβενών, την αδιάλειπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου…

Στο Studio 2 του Star-fm.gr 9.33, βρέθηκαν την Τρίτη (9/9) γυμναστές του νεοσύστατου κολυμβητικού Συλλόγου Γρεβενών «Ελιμεία», Γιώργος Οικονόμου, Δημήτρης