Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ρύθμιση «κόκκινων» δανείων -Πώς θα υπολογίζονται οι δόσεις

Μάρτιος 26th, 2014 by Χρήστος Μίμης

ΑΚΙΝΗΤΑΣτη τελική ευθεία για την οριστικοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων μπήκε το υπουργείο Ανάπτυξης και σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από το σχέδιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, που έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδας στα πιστωτικά ιδρύματα, επίκεινται -λίαν συντόμως- οι ανακοινώσεις για το ποιες είναι οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης, που θα λαμβάνουν υπόψιν οι τράπεζες για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων.

Υπολογίζεται ότι οι ρυθμίσεις αφορούν κατ’ αρχήν σε περίπου 2 εκατομμύρια δάνεια παντός τύπου, που ήδη βρίσκονται στο «κόκκινο». Στο 9μηνο του 2013, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δεν εξυπηρετούνταν το 31,2% των δανείων, που αντιστοιχούν σε 70 δισ ευρώ, ενώ με τη συμπλήρωση του περασμένου έτους εκτιμάται ότι ο πήχης ανέβηκε στο 35% ή στα 76 δισ ευρώ.

Μικρές μηνιαίες δόσεις από τα νοικοκυριά

Με μικρές μηνιαίες δόσεις τα νοικοκυριά, αλλά και οι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες και εφόσον πληρούν αθροιστικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, μπορούν να σώσουν την κύρια κατοικία τους.

Συγκεκριμένα όπως γράφει και το Εθνος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία 4224/2013, αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 οι πλειστηριασμοί εφόσον:

  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
  • Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
  • Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας).
  • Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (εξαιρουμένων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων) του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ από το σύνολο των 270.000 ευρώ.
  • Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ και ίσες με το 20% για τα ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κ.τ.λ.). Δεν υπάγονται οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης δεν αφορούν τις οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από κόσκινο θα περνούν οι τράπεζες τους δανειολήπτες

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πριν από την όποια ρύθμιση, οι τράπεζες θα περνούν από… ακτίνες το προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Ειδικότερα, σε ειδικό έντυπο θα αποτυπώνεται κατ’ αρχήν το μηνιαίο εισόδημα και η εν γένει περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη ήτοι μισθός- σύνταξη, επιδόματα, διατροφή συζύγου- παιδιών, ακίνητα- καταθέσεις- μετοχές- ομόλογα. Σε άλλο έντυπο θα αποτυπώνονται όλες οι συνήθεις μηνιαίες δαπάνες και ειδικότερα φόροι, δαπάνες για στέγαση, ΔΕΚΟ, καταναλωτικές δαπάνες του νοικοκυριού, υγεία- εκπαίδευση. Το προφίλ θα ολοκληρώνεται με τις μηνιαίες καταβολές σε τράπεζα για στεγαστικό- επισκευαστικό δάνειο, καταναλωτικό- πιστωτικές κάρτες, επαγγελματικό- επενδυτικό δάνειο.

Ο Κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Αυτός θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ο Κώδικας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, της δυνατότητας αποπληρωμής, σχετικά με τους δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, όρους επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και δανειστών.

Σε αυτές τις διατάξεις θα αξιοποιηθούν οι έννοιες των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» και του «συνεργάσιμου δανειολήπτη». Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχετικός Κώδικας είναι σε φάση προετοιμασίας.

Τα δικαιώματα του δανειστή

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη, προκειμένου να διαπιστώσει την ειλικρίνειά του, να προσκομίσει μέσα σε έναν μήνα:

1. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η/1/2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η/1/2007.

2. Βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού.

3. Αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9.

4. Αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών.

5. Βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας.

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας. υπεύθυνης δήλωσης.

iefimerida

This entry was posted on Τετάρτη, Μάρτιος 26th, 2014 at 07:16 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply