Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- Grebena live GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Πιο εύκολη η απόδειξη επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Φεβρουάριος 21st, 2014 by Χρήστος Μίμης

Δε θα απαιτείται η γνώμη του εποπτικού συμβουλίου, ενώ καταργείται και το παράβολο των 50 ευρώ

Πιο εύκολη η απόδειξη επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Δε θα απαιτείται η γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως για τη χορήγηση της επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε Φροντιστήρια ενώ παράλληλα καταργείται και το παράβολο των 50 ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το άρθρο 5 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη βουλή από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Εποπτικό Συμβούλιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κατέφευγαν όσοι είχαν πτυχία ξένων γλωσσών ή και μεταπτυχιακά από χώρες του εξωτερικού και  ήθελαν να λάβουν την επάρκεια για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου το εποπτικό συμβούλιο γνωμοδοτούσε για την επάρκειά του.

Ωστόσο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών υποστηρίζει ότι το άρθρο 5, που παρουσιάζεται ακολούθως, περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι μεταφέρει την αρμοδιότητα από τον Υπουργό Παιδείας στην υποκειμενική  κρίση του εκάστοτε Προϊσταμένου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης ο οποίος ούτε τις κατάλληλες γνώσεις έχει ενώ υπάρχει η περίπτωση να μη διαθέτει τις αντιστάσεις στις πιέσεις που θα δεχτεί.

Η ρύθμιση του άρθρου 5, αναφέρει ο Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ανοίγει το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις. Ανάλογη ρύθμιση είχε κατατεθεί και το 2012 αλλά μετά από αντιδράσεις από σύρθηκε από τον υπουργό Παιδείας κ. Μπαμπινιώτη.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ζητά να μη ψηφισθεί το άρθρο 5 που ούτε τις διαδικασίες απλουστεύει, ούτε οικονομικό όφελος προσφέρει. Επίσης, τονίζουν ότι  η πολύχρονη διαπλοκή που λυμαίνεται το χώρο θα σταματήσει εάν ψηφισθεί ένας νόμος που θα καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.


Απλούστευση για τη διαδικασία χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια

Η φράση “μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως” της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/1940 “Περί ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων και οικοτροφείων” καταργείται. Η παράγραφος αυτή του 2545/1940 ανέφερε ότι “Προκειμένου περί των διδασκόντων ξένη γλώσσα σε φροντιστήρια  στις περιπτώσεις που τα προσόντα τους δε συμπίπτουν ακριβώς με τα προσόντα των αντιστοίχων δημοσίων λειτουργών αποφαίνεται για την επάρκεια ο Υπουργός Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας μετά τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως”.

Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών καταργείται.

Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.

Καλόγηρος Βασίλειος

This entry was posted on Παρασκευή, Φεβρουάριος 21st, 2014 at 22:09 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply